Takaisin

Uudenlaisia liikennepalveluja saaristoon

Uudenlaisia liikennepalveluja saaristoon

Uutinen 08.03.2016 12.28 fi sv

Laituri saaristossa (Kuva: LVM)

Saaristoon halutaan synnyttää julkisesti rahoitettujen palvelujen rinnalle nykyistä enemmän markkinaehtoisia liikennepalveluja. Samalla tavoitteena on digitalisaation ja uudenlaisten palvelujen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää yhdessä hallinnonalan virastojen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa kehittämishankkeen, jossa etsitään keinoja vastata nykyistä paremmin saariston muuttuviin liikkumis- ja kuljetustarpeisiin. Uutta voisi olla digitaalinen palvelu, joka helpottaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Lisäksi etsitään ratkaisuja, joilla voidaan parantaa julkisesti rahoitettujen liikennepalvelujen kustannustehokkuutta.

Saariston uusia liikennepalveluja suunnitellaan aktiivisessa yhteistyössä asiakkaiden, palvelujen tuottajien, muiden sidosryhmien sekä julkisten toimijoiden kanssa. Mahdollisten uudistusten toimivuutta ja niiden vaikutuksia arvioidaan kokeilemalla niitä käytännössä vuosina 2016-2019.