Takaisin

Uudet ajokieltosäännökset voimaan maaliskuun alussa

Uudet ajokieltosäännökset voimaan maaliskuun alussa

Tiedote 15.02.2005 09.45 fi

Poliisin ja tuomioistuinten ajokieltolinja kiristyy maaliskuun alussa, kun uudet säännökset ajokielloista tulevat voimaan.

Ajokielloille aletaan soveltaa vähimmäispituuksia ja kiellot pannaan täytäntöön välittömästi. Myös perusteet korvata ajokielto varoituksella muuttuvat aikaisempaa tiukemmiksi.

Ajokiellon määrää poliisi tai tuomioistuin. Poliisin määräämän ajokiellon kesto on uuden lain mukaan vähintään yksi ja enintään kuusi kuukautta. Toistuvista rikkomuksista annetut kiellot määrätään tulemaan voimaan heti päätöksen jälkeen.

Tuomioistuinten määräämät ajokiellot liittyvät rattijuopumukseen (0,5 promillea tai enemmän), törkeään rattijuopumukseen (alaraja 1,2 promillea) tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Rattijuopumuksesta tuomittavan kiellon minimi on yksi kuukausi ja törkeistä teoista kolme kuukautta.

Liikennerikkomuksen tai -rikoksen uusijoihin suhtaudutaan laissa aikaisempaa ankarammin. Ajokielto on vähintään kuusi kuukautta, jos kuljettaja viiden vuoden sisällä syyllistyy uudelleen rattijuopumukseen. Minimiaika on yksi vuosi, jos kysymyksessä on törkeän rattijuopumuksen tai törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen uusiminen. Seuranta-aika on tässäkin viisi vuotta.

Perusteet varoituksen antamiselle ajokieltoon määräämisen sijasta kiristyvät selvästi. Huomioon ei oteta enää suurta vuosittaista ajomäärää eikä olosuhteita laajasti, vaan päätökseen vaikuttaa ainoastaan toimeentulo tai välttämätön liikkuminen. Nämä otetaan huomioon myös määriteltäessä ajokiellon pituutta.

Jos varoituksen saanut rikkoo sääntöjä vuoden kuluessa varoituksen saamisesta, pannaan ajokielto täytäntöön.


Lisätietoja ajokieltolainsäädännöstä:
vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395

Lisätietoja poliisin ohjeistuksesta:
ylitarkastaja Leena Piipponen, sisäasiainministeriön poliisiosasto, puh. (09) 160 44603