null Uusi katsastuslupalaki laajentaisi tarjontaa ja hillitsisi hintoja

Uusi katsastuslupalaki laajentaisi tarjontaa ja hillitsisi hintoja

Uutinen 11.06.2010 14.56 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys uudeksi katsastustoimintaa koskevaksi laiksi on lähtenyt lausunnolle. Lakimuutoksella ministeriö haluaa turvata katsastustoiminnan alueellisen saatavuuden, laadukkuuden ja puolueettomuuden. Tavoitteena on myös tarjonnan lisääminen ja sen myötä katsastuksen hintatason lasku.

Esityksen lausuntoaika päättyy 19. heinäkuuta 2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen ottaa lakiesitykseen kantaa syksyllä lausuntokierroksen jälkeen.

Jatkossa katsastusluvat myönnettäisiin erikseen kevyelle ja raskaalle kalustolle. Lisäksi haja-asutusalueella luvan voisi saada vain raskaan kaluston määräaikaiskatsastuksiin. Myös luvanhaltijan tiukasta riippumattomuusvaatimuksesta luovuttaisiin, jolloin esimerkiksi autokorjaamo tai vahinkotarkastustoimintaa harjoittava yritys voisi saada katsastusluvan määräaikaiskatsastuksiin.

Kuluttajille katsastuslupalaki toisi myös sähköisen katsastuspalvelurekisterin. Rekisteri antaisi mahdollisuuden vertailla katsastustoimipaikkojen tarjoamia katsastuspalveluja, saatavuutta sekä hintoja ja valita kulloiseenkin tarpeeseensa sopivan katsastustoimipaikan.

Ministeriö myös lisäisi katsastajan peruskoulutusvaihtoehtoihin katsastusalalle soveltuvan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon.

Ajoneuvojen katsastustoimintaa koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 loppupuolella ja yksittäishyväksynnän järjestämistä kokevan lain vuoden 2013 alusta. alusta. Lain muutoksesta johtuen ministeriö esittää, että väliaikainen ajoneuvojen yksittäishyväksyntää koskeva laki olisi voimassa vuoden 2012 loppuun saakka.