null Uusi katsastuslupalaki laajentaisi tarjontaa ja hillitsisi hintoja

Uusi katsastuslupalaki laajentaisi tarjontaa ja hillitsisi hintoja

Tiedote 11.06.2010 14.22 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys uudeksi katsastustoimintaa koskevaksi laiksi on lähtenyt lausunnolle. Lakimuutoksella ministeriö haluaa turvata katsastustoiminnan alueellisen saatavuuden, laadukkuuden ja puolueettomuuden. Tavoitteena on myös tarjonnan lisääminen ja sen myötä katsastuksen hintatason lasku.

Esityksen lausuntoaika päättyy 19. heinäkuuta 2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen ottaa lakiesitykseen kantaa syksyllä lausuntokierroksen jälkeen.

Tarjontaa enemmän myös haja-astutusalueille

Ministeriö ehdottaa, että jatkossa katsastusluvat myönnettäisiin erikseen kevyelle ja raskaalle kalustolle. Lisäksi haja-asutusalueella luvan voisi saada raskaan kaluston määräaikaiskatsastuksiin, vaikka katsastustoimipaikan kaikki tila- ja laitevaatimukset eivät täyttyisi.

Myös luvanhaltijan tiukasta riippumattomuusvaatimuksesta luovuttaisiin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi autokorjaamo tai vahinkotarkastustoimintaa harjoittava yritys voisi saada katsastusluvan määräaikaiskatsastuksiin. Yritys ei kuitenkaan voisi katsastaa omia ajoneuvojaan eikä sama henkilö voisi katsastaa korjaamiaan ajoneuvoja.

Ministeriö myös lisäisi katsastajan peruskoulutusvaihtoehtoihin katsastusalalle soveltuvan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Uusi ammattitutkinto olisi riittävä peruskoulutus, jolla pääsisi määräaikaiskatsastuksiin oikeuttavaan koulutukseen. Nykyiset peruskoulutusvaatimukset, eli insinööri- tai teknikkokoulutus, säilyisivät riittävinä kaikkiin katsastuksiin oikeuttavaan katsastuskoulutukseen. Myös ajoneuvojen yksittäishyväksyjää koskevat säännökset uudistettaisiin katsastuslupia koskevan lain mukaisiksi.

Kuluttajille katsastuslupalaki toisi uutena informaatiolähteenä myös sähköisen katsastuspalvelurekisterin. Rekisterin ylläpito tulisi Liikenteen turvallisuusviraston tehtäväksi. Katsastuspalvelurekisteri antaisi mahdollisuuden vertailla katsastustoimipaikkojen tarjoamia katsastuspalveluja, saatavuutta sekä hintoja ja valita kulloiseenkin tarpeeseensa sopivan katsastustoimipaikan.

Ajoneuvojen katsastustoimintaa koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 loppupuolella ja yksittäishyväksynnän järjestämistä kokevan lain vuoden 2013 alusta. alusta. Lain muutoksesta johtuen ministeriö esittää, että väliaikainen ajoneuvojen yksittäishyväksyntää koskeva laki olisi voimassa vuoden 2012 loppuun saakka.

Samassa yhteydessä nykyinen maksuperustelain nojalla vahvistettu katsastustoiminnan suoritemaksu muuttuisi katsastustoiminnan valvontamaksuksi.

Lakiesitys perustuu ministeriön katsastusalan kehittämishankkeeseen, jossa selvitettiin muun muassa keinoja toimialalle pääsyn helpottamiseksi ja katsastushintojen nousukehityksen hillitsemiseksi.

Suomessa katsastusala vapautettiin asteittain kilpailulle vuodesta 1994 lähtien. Laki ajoneuvojen katsastusluvista on ollut pääosin ennallaan siitä lähtien. Kilpailun avaamisesta huolimatta suomalainen katsastustoimiala on edelleen rakenteeltaan keskittynyt ja hintatason kehitys ei ole ollut kuluttajan kannalta suotuisa.

Lisätietoja:

Liikenneneuvos Anneli Tanttu, p. (09) 160 28568, 0400 438 543
Liikenneneuvos Kari Saari, p. (09) 160 28557, 050 558 7461