null Uusi rautatielaki muuttaa yksityisrautateiden asemaa

Uusi rautatielaki muuttaa yksityisrautateiden asemaa

Tiedote 06.04.2011 13.53 fi

Rautatielaki muuttuu. Suurimmat muutokset kohdistuvat yksityisraiteisiin ja niiden haltijoihin, kaluston käyttöönottolupamenettelyihin sekä Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä käytettävään kalustoon.

Hallitus esitti rautatielain vahvistamista 6. huhtikuuta. Laki tulee voimaan 15. huhtikuuta.

Yksityisraiteiden haltijoista, joiden raiteilta on liikennöintiyhteys ja liikennöintiä valtion rautateille, tulee rataverkon haltijoita. Yksityisraiteet kuuluvat jatkossa yhteentoimivuusvaatimusten piiriin. Yksityisrautateiden haltijoihin kohdistuvat jatkossa rataverkon hallinnointia, turvallisuutta ja yhteen toimivuutta koskevat velvoitteet aikaisempaa laajemmin.

Venäjän liikenteessä käytettävältä kalustolta edellytetään jatkossa käyttöönottolupaa. Lupa myönnetään automaattisesti sellaiselle kalustolle, jolla on Venäjällä voimassa oleva käyttöönottolupa tai sertifikaatti. Kalustolle tehtäisiin edelleen tekninen rajatarkastus rautatieraja-asemalla kaluston saapuessa Suomeen.

Muutokset perustuvat EU-lainsäädäntöön. Lailla ei ole vaikutuksia rautatieliikenteen kilpailun avaamiseen. Laki sisältää markkinoille tuloa edistäviä säännöksiä.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 09 160 28470 tai 040 551 8332