Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan

Uutinen 30.10.2014 13.41 fi

Rata (kuva Rodeo)

Valtioneuvosto on antanut 30. lokakuuta asetuksen, jolla saatetaan voimaan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön sekä Venäjän federaation liikenneministeriön välinen hallinnollinen sopimus vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista.

Hallinnollinen sopimus on tekninen sopimus, jossa määrätään maiden välillä tehdyn valtiosopimuksen täytäntöönpanosta. Hallinnollisessa sopimuksessa määrätään vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten yksityiskohdista kuten pakkauksista, säiliöistä, kuljetusyksiköiden merkitsemisestä ja rahtikirjan sisällöstä.

Sopimus tulee voimaan 8.11.2014 ja sen liitteenä olevia kuljetusmääräyksiä aletaan soveltaa puolen vuoden siirtymäajan jälkeen eli 9.5.2015.
.