Takaisin

Uusi taksilaki voimaan

Uusi taksilaki voimaan

Tiedote 26.07.2007 12.31 fi

Taksiliikennelaki uudistuu elokuun alusta. Lain tavoitteena on parantaa taksien saatavuutta ja turvata laadukkaat palvelut koko maassa. Lääninhallitukset vahvistavat uuden lain mukaiset lupien enimmäismäärät elokuussa.

Uuden lain mukaan lääninhallitus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa alueellaan. Kuntien taksilupien enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain. Kiintiöiden tulee olla sellaisia, etteivät ne rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaina aikoina eivätkä heikennä palvelujen laatua.

Taksien saatavuus vuorokauden kaikkina aikoina varmistetaan lääninhallituksen vahvistamalla ajovuorojärjestyksellä. Taksiyrittäjällä on oikeus ajaa myös vapaavuorolla. Lääninhallitukset vahvistavat ensimmäiset ajovuorolistat elokuussa.

Laki määrittelee ensi kertaa taksipalvelujen laatuvaatimukset. Niissä kiinnitetään huomiota mm. kuljettajan ajotapaan, asiakaspalveluun sekä asiakkaan turvallisuuden varmistamiseen. Taksinkuljettajalla on vaitiolovelvollisuus.

Taksiluvan hakijan hyvämaineisuuden vaatimus tiukkenee niin, että aiempaa useammantyyppiset rikokset otetaan huomioon entistä pidemmältä ajalta. Taksilupaa ei saa, jos hakija on konkurssissa tai hänellä on merkittäviä verovelkoja tai saatavia ulosotossa.

Taksimatkojen enimmäishinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Enimmäishinnat koskevat vain kuluttajilta perittäviä hintoja. Luvattoman taksiliikenteen enimmäisrangaistus nousee kolmesta kuukaudesta puoleen vuotta vankeutta.

Taksilaki on osa henkilöliikennelain kokonaisuudistusta. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lisäksi parhaillaan lakia taksinkuljettajien yhtenäisistä soveltuvuus- ja koulutusvaatimuksista.Lisätietoja:
liikennepalveluyksikön päällikkö Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. 040 837 8794

liikennehallintopäällikkö Pekka Rintamäki, Etelä-Suomen lääninhallitus, puh. 0400 833 001
liikennehallintopäällikkö Kari Savolainen, Länsi-Suomen lääninhallitus, puh. 0400 507 789
liikennehallintopäällikkö Kari Hiltunen, Itä-Suomen lääninhallitus, puh. 040 5440 061
liikennehallintopäällikkö Tapani Rossi, Oulun lääninhallitus, puh. 0400 920 229
liikennehallintopäällikkö Juha Tapio, Lapin lääninhallitus, puh. 040 5770 116