Takaisin

Uusia liikennehankkeita aloitettava vuonna 2007

Uusia liikennehankkeita aloitettava vuonna 2007

Tiedote 08.02.2006 11.35 fi

Liikenne- ja viestintäministeriöstä olisi perusteltua aloittaa vuonna 2007 myös muita uusia liikenneinvestointeja kuin ne, joista on jo päätetty kuluvan vuoden budjetin yhteydessä.

Esitys liittyy liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosiksi 2007-2011.

- Liikenneyhteyksien taso ei tyydytä kaikilta osin ihmisten liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten yhä kasvavia tarpeita. Siksi ensi vuonna on päästävä aloittamaan myös sellaisia liikenneväylähankkeita, jotka eivät sisälly nykyiseen budjettikehykseen, ministeri Susanna Huovinen sanoo.

Huovinen edellyttää, että hallituksen valmius käynnistää uusia hankkeita todetaan kehyspäätöksessä.

- Poliittinen päätös siitä, että vuonna 2007 tullaan aloittamaan uusia hankkeita on tehtävä kehysriihen yhteydessä. Sen sijaan päätös käynnistettävistä hankkeista on luontevaa tehdä vasta elokuun budjettiriihessä, Huovinen painottaa.

Hallitusryhmät sopivat kuluvan vuoden budjettikäsittelyn yhteydessä viidestä ensi vuonna alkavasta hankkeesta. Näistä hankkeista kahta ei ole vielä sisällytetty budjettikehyksiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että myös Keski-Pasilan ratapihatyöt ja Kehä I:n korjaus Turunväylän ja Vallikallion välillä kirjattaisiin vuoden 2007 kehyksiin. Muut vuonna 2007 alkavat hankkeet ovat Lappeenrannan ja Imatran väli valtatiellä 6 sekä rataosuudet Seinäjoki-Oulu ja Lahti-Vainikkala.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään ministeriön oma ehdotus hallinnonalan budjettikehyksiksi.

Vuodeksi 2007 ehdotetaan noin 300 miljoonan euron lisäystä. Lisärahoitus kohdennettaisiin liikenneväyliin, erityisesti liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseen sekä ympäristöhaittojen vähentämiseen.

Vauhtia tietoyhteiskuntapolitiikkaan,
liikenneympäristö turvallisemmaksi

Liikenneväylien lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön lähivuosien suunnitelmassa korostuvat liikenneturvallisuus sekä tietoyhteiskunnan edistäminen.

Tietoyhteiskunnan kehityksen vauhdittamiseksi ministeriö on käynnistänyt Uusi arjen tietoyhteiskunta -hankkeen. Sen tavoitteena on tuoda viestintätekniikan mahdollistamat palvelut edullisesti ja tasapuolisesti kansalaisten, elinkeinoelämän ja hallinnon arkeen.

Nopeat, välityskykyiset ja turvalliset verkot ovat tietoyhteiskunnan toiminnan välttämätön edellytys. Ministeriön tavoitteena on, että verkkoihin syntyy hyviä palveluja ja niitä käytetään laajasti. Uusi arjen tietoyhteiskunta vaatii panostusta sisältöihin ja niiden mahdollisimman vapaan käytön sallimista.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ministeriö panostaa tulevina vuosina liikenneympäristön turvallisuuteen, liikenteen telematiikkaan ja yhteistyön tehostamiseen.

Keskikaiteita halutaan rakentaa 500 tiekilometrille. Tästä valmistellaan erillinen teemahanke. Nopeusrajoitusten yleisohje uudistetaan. Lisäksi edistetään älykkäiden nopeudenhallintajärjestelmien käyttöönottoa.

Liikenneympäristön turvallisuutta kehitetään myös kaupungeissa muun muassa erottamalla kevyt liikenne ja autoliikenne paremmin toisistaan. Näin pyritään vähentämään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuuksia.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436


Lisätietoja toiminta- ja taloussuunnitelmasta:

rakennusneuvos Mikko Ojajärvi (liikenneväylät),
puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520
rakennusneuvos Juhani Tervala (liikennepalvelut),
puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
liikenneneuvos Matti Roine (liikenneturvallisuus),
puh. (09) 160 28568 tai 040 823 2109
ylijohtaja Harri Pursiainen (viestintäpolitiikka),
puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742