null Uusia postitoimilupia alueellisille toimijoille

Uusia postitoimilupia alueellisille toimijoille

Uutinen 10.03.2016 13.40 fi sv

Valtioneuvosto myönsi 10. maaliskuuta yhdeksän uutta alueellista postitoimilupaa. Samalla tehtiin muutoksia aiemmin myönnettyihin toimilupiin.

Postitoimiluvan saivat Kaakon Viestintä Oy, Kaleva Oy, Marva Media Oy, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, HSS Media – Bolagen Ab, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Savon Jakelu Oy ja SLP Jakelu Oy.

Postilakia uudistetaan parhaillaan. Hallituksen esitys lain muuttamiseksi annettiin eduskunnalle 3. maaliskuuta. Hankkeessa on tarkoitus korvata nykyinen valtioneuvoston myöntämiin postitoimilupiin perustuva järjestelmä Viestintävirastoon tehtävällä ilmoituksenvaraisella järjestelmällä. Uudet toimiluvat myönnettiin tämän hallituksen esityksen mukaisesti.

Toimiluvanvaraista valtakunnallista postitoimintaa harjoittaa tällä hetkellä Posti Oy toimialueenaan koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Esan Kirjapaino Oy:lle, Ilves Jakelu Oy:lle, Esa Jakelut Oy:lle ja Alma Manu Oy:lle on myönnetty toimiluvat alueelliseen toimintaan. Näiden voimassa olevien postitoimilupien ehtoja muutetaan vastaamaan postilaista annettua hallituksen esitystä.