Uusien liikennehankkeiden aloitusvuodet sovittu

Uutinen 07.05.2013 17.18 fi sv

Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä päätti 7.5.2013 liikennepoliittisen selonteon mukaisten liikenneinvestointihankkeiden aloitusajankohdista. Suurin osa hankkeista käynnistetään vuosina 2014 ja 2015.

Hankkeiden aikataulutus perustuu valtioneuvoston 20.3.2013 tekemään kehyspäätökseen. Siinä osoitettiin rahoitus käynnissä oleville liikennehankkeille ja liikennepoliittisen selonteon hankkeille vuosille 2014-2017. Tavoitteena on toteuttaa hankkeet taloudellisesti tehokkaasti käytettävissä olevan kehysrahoituksen puitteissa.

- Vuonna 2013 aloitetaan valtatie 8 Turku-Porin rakentaminen.
- Vuonna 2014 käynnistetään kolme tiehanketta: mt 101 Kehä I:n parantaminen, valtatie 4 Rovaniemen kohta ja valtatie 5 Mikkelin kohta. Lisäksi aloitetaan E18 Hamina-Vaalimaa -hankkeen valmistelu.
- Vuonna 2015 käynnistetään valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta, valtatie 3 Tampere-Vaasa (Laihian kohta) sekä valtatie 22 Oulu-Kajaani.