Uusiin renkaisiin nykyistä vähemmän nastoja

Uutinen 01.10.2009 11.01 fi sv

Talvirenkaissa käytettävien nastojen enimmäismäärää koskevia säädöksiä on uudistettu. Jatkossa nastojen määrä rajoitetaan enintään 50:een renkaan vierintäkehän pituuden metriä kohti. Samalla määräyksiä on muutettu niin, että nastojen sijoittaminen renkaan kulutuspinnan keskiosaan sallitaan.

Muutokset nastamääräyksiin annettiin 1.7.2009 voimaan tulleella asetusmuutoksella. Nastamäärää koskevaa uutta rajoitusta sovelletaan 1.7.2013 tai sen jälkeen valmistettuihin renkaisiin.

Henkilöautojen renkaissa sallittujen nastojen määrä tulee pienenemään nykytilanteesta noin 15 prosenttia. Tienpinnan kulumisen ja nastoista aiheutuvan tiepölyn odotetaan vähenevän vastaavasti. Nastarenkaiden pito-ominaisuuksien arvioidaan kuitenkin säilyvän jokseenkin nykyisellä tasolla normaalin tuotekehityksen kautta.