null Uutistoimistotuki lausuntokierrokselle

Uutistoimistotuki lausuntokierrokselle

Tiedote 12.07.2018 13.03 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtioneuvoston asetusta kansallisen uutistoimiston tukemisesta.

Kansallisen uutistoimiston tukemiselle on varattu 1,5 miljoonan euron määräraha vuoden 2018 lisätalousarviossa, jonka eduskunta hyväksyi kesäkuun lopulla. Tuki sisältyy myös yhtenä toimenpiteenä valtioneuvoston 5.7.2018 hyväksymään periaatepäätökseen mediapoliittisesta ohjelmasta.

Tukimenettely edellyttää valtioneuvoston asetuksen antamista. Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 17. elokuuta 2018.

Asetusluonnoksessa tarkoitetun avustuksen tarkoituksena on varmistaa yhteiskunnallisesti tärkeän ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus myös jatkossa ja siten tukea uutistoiminnan monimuotoisuutta sekä laadukasta ja monipuolista tiedonvälitystä.

Avustuksen tarkoituksena on myös saattaa kansallisen uutistoimiston toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle ja auttaa kansallista uutistoimistoa uudistamaan toimintaansa. Uudistumisen ja toiminnan kehittämisen on palveltava myös yleisesti suomalaista media-alaa muun muassa uuden teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen myötä.

Lisätietoja

ylitarkastaja Emmi Nykänen, puh. 029 534 2397

ylitarkastaja Tatu Giordani, puh. 029 534 2054 (lomalla 16.7.–5.8.)