Vaalimaan rekkaparkista tulossa maksullinen

Tiedote 29.11.2007 16.17 fi

Vaalimaalle rakennettavan rekkaparkin käyttö voi olla maksullista. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toimivan tiemaksutyöryhmän mukaan Tiehallinto voi suunnitella rekkaparkin siitä lähtökohdasta, että sen käyttö olisi pakollista ja maksullista kaikille Venäjälle meneville kuorma-autoille.

Rekkaparkkimaksulla katettaisiin alueen rakentamisesta, ylläpidosta ja hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Maksujen käyttöönotto edellyttää lainmuutoksia.

Maksun keräämistapa ja suuruus päätetään myöhemmin. Esillä olleet summat ovat noin 10 euroa käynniltä. Työryhmän toimikausi jatkuu toukokuun puoleenväliin.

Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue rakennetaan rajanylityspaikan välittömään läheisyyteen. Parkkiin mahtuu noin 1000 rekkaa. Se on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2008 loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on 24 miljoonaa euroa.
Lisätietoja:
työryhmän pj, kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260