null Vaalimaan rekkaparkki rakennetaan kesällä 2010

Vaalimaan rekkaparkki rakennetaan kesällä 2010

Tiedote 22.04.2009 14.23 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää Vaalimaan rekkaparkin rakentamisen siirtämistä vuodella ja pienentää rakennettavan alueen kokoa. Ministeriö perustelee esitystä vähentyneellä transitoliikenteellä ja alueen asteittaisesta rakentamisesta syntyvillä kustannussäästöillä. Asia on eduskunnan käsittelyssä seuraavan lisäbudjetin yhteydessä.

Uusi parkkialue rakennetaan aluksi 500 rekalle aiemman 1 000 rekan sijaan. Aluetta voidaan myöhemmin laajentaa tarpeen mukaan aina 1 000 rekalle saakka. Suunnitelman mukainen urakka kilpailutetaan maalis-huhtikuussa 2010 ja urakoidaan seuraavien kahden vuoden aikana. Alue olisi käyttövalmis vuoden 2011 lopussa ja valmistuisi lopullisesti keväällä 2012. Rekkaparkki rakennetaan Vaalimaan rajanylityspaikan välittömään läheisyyteen.

Taloudellisen taantuman mukana rajaliikenne on vähentynyt 30-40 prosenttia viime vuosien keskimääräisistä liikennemääristä. Tällä hetkellä Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemien kautta kulkee noin 9 000 - 10 000 rekkaa viikossa, mikä vastaa vuoden 2005 tasoa. Tarve rekkaparkille kuitenkin säilyy, sillä transitoliikenteen ja muun liikenteen odotetaan palaavan taantumaa edeltävälle korkealle tasolle.

Rekkaparkin rakentamiseen oli alun perin budjetoitu 24 miljoonaa euroa. Pienemmän parkin rakentaminen säästää kustannuksia noin 5-7 miljoonaa euroa. Rakentamisen työllistävä vaikutus on noin 100 henkilötyövuotta.

Rekkaparkin käyttö tulee olemaan pakollista ja maksullista Venäjälle menevälle raskaalle liikenteelle. Parkkimaksulla katetaan alueen rakentamisesta, ylläpidosta ja hallinnoinnista aiheutuvia kuluja.

Tuleva rekkaparkki lisää ennen kaikkea valtatie 7 turvallisuutta ja vähentää alueen asukkaille rajaliikenteestä syntyvää haittaa. Rekkaparkki tarjoaa kuljettajille asianmukaiset olosuhteet levätä ajo- ja lepoaikasäännösten mukaisesti ja mahdollisuuden huoltaa itseään sekä ajoneuvojaan rajamuodollisuuksia odottaessa. Se on myös ympäristön kannalta kestävä ratkaisu, sillä parkissa rekkojen joutokäynti vähenee ja maantiealueen ympäristö pysyy siistimpänä.


Lisätietoja:

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28428, 050 552 7260
yksikön päällikkö Silja Ruokola, puh. (09) 160 28 595, 040 580 0894