Takaisin

Vaarallisia aineita kuljettaville yrityksille malli turvasuunnitelmaksi

Vaarallisia aineita kuljettaville yrityksille malli turvasuunnitelmaksi

Tiedote 23.02.2005 09.57 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut vaarallisia aineita kuljettaville ja lähettäville yrityksille mallin turvasuunnitelmaksi.

Malli liittyy kevään aikana voimaan tulevaan lakiin, joka edellyttää suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden kuljetuksiin osallistuvilta yrityksiltä turvasuunnitelmaa. Ministeriön malli helpottaa yrityksiä näiden omien suunnitelmien valmistelussa.

Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksia hoitavien osapuolten on laadittava turvasuunnitelma silloin, kun kyse on aineesta, joka voi aiheuttaa suurta vaaraa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Turvatoimien tarkoituksena on estää kuljetettavien aineiden varkaudet ja muu tahallinen väärinkäyttö.

Turvasuunnitelmassa yritys määrittelee turvaorganisaationsa eli kuka vastaa mistäkin ja millä tasolla. Yritys kartoittaa kuljetusketjujensa riskit, niiden todennäköisyyden ja arvioi riskien vakavuuden. Lisäksi kirjataan, kuinka riskejä on tarkoitus hallita. Tähän liittyy myös suunnitelma henkilöstön turvakoulutuksesta.

Turvasuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset ohjeet varsinaisten kuljetusten eri vaiheiden hoitamisesta. Esimerkiksi reitit suunnitellaan siten, että pysähtymisiä tulee mahdollisimman vähän. Tarvittaessa reittiä on pysyttävä muuttamaan nopeasti.

Myös toiminta uhkaavissa tilanteissa, tietoturva-asiat sekä turvallisuusuhasta, vaara- tai onnettomuustilanteesta tiedottaminen kuuluvat turvasuunnitelman sisältöön.


Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet, turvasuunnitelma ja turvakoulutus. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 13/2005. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005.

Lisätietoja

liikenneneuvos Seija Miettinen, puh. (09) 160 28563
yli-insinööri Liisa Virtanen, puh. (09) 160 28564