null Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia täsmennetään

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia täsmennetään

Tiedote 03.05.2018 11.53 fi

Rautatie (Kuva: Rodeo / Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin liittyvän asetuksen täsmentämiseksi. Hanke käynnistettiin Mäntyharjulla 7.4. tapahtuneen onnettomuuden johdosta. Onnettomuudessa vaarallista kemikaalia kuljettanut säilövaunu suistui raiteilta ja ympäristölle haitallista ainetta pääsi luontoon. 

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvässä asetuksessa täsmennetään pelastusviranomaisille tehtävää ilmoitusta vaarallista aineitta sisältävien vaunujen tilapäisestä säilyttämisestä. Lisäksi tarkoituksena on säätää muun muassa rataverkonhaltijoiden erityiskoulutuksesta ja onnettomuusilmoitusten tekemisestä. 
 
Vaarallisten aineiden kuljetus on tarkoin säänneltyä. Siitä säädetään mm. vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa ja määräyksissä.
 
Kuljetuksissa noudatettavat vaatimukset perustuvat mm. YK:n alaisten järjestöjen valmistelemiin kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön. 
 
Rautateiden osalta vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista on säädelty valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa säädetään mm. siitä, miten vaarallista ainetta sisältävien säiliövaunujen säilyttämisestä on ilmoitettava paikallisille pelastusviranomaisille. 
 
Hanke käynnistyy toukokuussa ja tarvittavat asetusmuutokset on tarkoitus saada voimaan lokakuussa 2018.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvoston asetusta aletaan valmistella liikenne- ja viestintäministeriössä. Valmistelun aikana järjestetään mm. lausuntokierros. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy valtioneuvoston verkkopalvelusta www.valtioneuvosto.fi/hankkeet (säädösvalmistelu).
 
Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Mari Suominen, p.  040 562 7779
yksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706