null Vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunta asetettiin

Vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunta asetettiin

Tiedote 05.06.2008 14.14 fi

Valtioneuvosto on asettanut vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Toimikausi päättyy 16.6.2011.

Neuvottelukunta edistää käytäntöjä, joilla voidaan ehkäistä ja torjua vaarallisten aineiden kuljetusvahinkoja. Se työskentelee ministeriön tukena kaikissa sen toimialaan liittyvissä asioissa.

Työssään neuvottelukunta seuraa koti- ja ulkomaisia kemikaalien kuljetussäännösten ja -määräysten sekä kuljetusvälineiden kehitystä. Tarvittaessa se tekee aloitteita säädösten tarkistamiseksi ja täydentämiseksi. Lisäksi se antaa liikenne- ja viestintäministeriölle ja muille viranomaisille lausuntoja kemikaalikuljetuksista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin liikenneneuvos Anneli Tanttu liikenne- ja viestintäministeriöstä. Jäsenet edustavat vaarallisten aineiden tie-, rautatie-, ilma- ja kappaletavaran aluskuljetuksiin liittyviä sidosryhmiä.

Lisätietoja

Liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue, p. (09) 160 28563, 040 724 5010
Liikenneneuvos Anneli Tanttu, p. (09) 160 28568, 0400 438 543