null Vähemmistökielisten sanomalehtien tuet jaettu

Vähemmistökielisten sanomalehtien tuet jaettu

Tiedote 02.05.2013 13.21 fi

Hallitus on päättänyt valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tukemisesta sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tuesta.

Nyhetsbyrån FNB Ab saa 450 000 euroa ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamiseen. Lapin Kansalle myönnetään 50 000 euron tuki saamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen ja julkaisemiseen.

Tukea hakivat myös Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. ja Karjalan Kielen Seura r.y. Niiden hakemukset hylättiin siksi, etteivät niiden lehdet täytä tukiasetuksen mukaista sanomalehden tai verkkolehden määritelmää.

Asetuksen mukaan sanomalehdeksi katsotaan julkaisu, joka ilmestyy vähintään kerran viikossa. Verkkojulkaisulla tarkoitetaan avoimen tietoverkon kautta toimitettua sähköistä julkaisua, jonka sisältöä täydennetään vähintään kolme kertaa viikossa.

Lisätietoja
viestintäneuvos Rainer Salonen, 0400 812 508