Vaksam mot överhastighet i trafiken

Uutinen 27.04.2010 21.46 fi sv

Kampanjen Vaksam i trafiken påminner under våren och sommaren bilisterna om hur viktigt det är att följa hastighetsbegränsningarna. Enligt Undersökningskommissionerna för trafikolyckor ligger fortkörning eller en alltför hög situationshastighet bakom varannan dödsolycka med ett motorfordon.

Hastighetsbegränsningarna är till för att öka både tryggheten och smidigheten i trafiken. Då trafiken rör sig med jämn hastighet minskar behovet för omkörningar, tvärtrafiken löper smidigt och det blir lättare att förutse situationer.

Kampanjen Vaksam i trafiken påminner under våren och sommaren om att hastighetsbegränsningarna bör följas. Kampanjens budskap är att "Även trafiken har regler. Kör saktare. Följ hastighetsbegränsningarna." Kampanjen sker i TV, radio och Internet från den 26 april. Samtidigt bevakar polisen effektiverat hastigheter i trafiken.

Med i kampanjen är Kommunikationsministeriet, Trafikskyddet, Polisen, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Trafikförsäkringscentralen, Finlands Transport och Logistik SKAL, Taxiförbundet och Finlands Bussförbund.