Takaisin

Valokaapeli tulee lähemmäksi käyttäjää

Valokaapeli tulee lähemmäksi käyttäjää

Tiedote 22.04.2005 13.45 fi

Valokaapelia vedetään yhä lähemmäksi käyttäjää, mutta nopeat yhteydet saavutetaan ilman, että se ulottuu asuntoihin asti. Yhteyksiä myydään tulevaisuudessa puhelimen, Internetin ja televisiolähetysten palvelupakettina.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä tutkimuksessa kartoitettiin valokaapelin käyttöä kotien laajakaistayhteyksissä Suomessa ja kansainvälisesti. Ministeriö on viime vuosina selvittänyt laajakaistatoimintaa eri näkökulmista. Tutkimus on myös osa kansallista laajakaistastrategiaa.

Internetin käyttäjät haluavat yhä nopeampia Internet-yhteyksiä. Valokaapelilla toteutettuja liityntäpisteitä tuodaankin entistä lähemmäs asuntoja, usein kiinteistöön saakka. Viimeiset metrit toteutetaan ja päätelaitteet kytketään kuitenkin kuparikaapelilla tai langattomasti.

Raportin mukaan käsite "valokaapeli kotiin" luo virheellisen ajatuksen siitä, että valokaapelin pitäisi ulottua joka kodin seinien sisälle. Viimeisten kilometrien matkalla nopea laajakaistayhteys on mahdollista toteuttaa kuparikaapelilla. Kuparikaapelia tehokkaasti käyttävä tekniikka kehittyy edelleen.

Raportissa arvioidaan, että tulevaisuudessa kilpaillaan palvelukokonaisuuksilla nopeuksien ja hinnan sijaan. Tällainen voi esimerkiksi olla Internet-puheluiden, laajakaistan ja televisiolähetysten muodostama kokonaisuus.

Viime vuosina rakennetut kyläverkot on toteutettu valokaapelilla. Aktiiviset asukkaat ovat rakentaneet kyläverkkoja, koska tarjolla ei muuten ole ollut haluttuja Internet-yhteyksiä. Kyläverkot ovat yleensä saaneet julkista rahoitustukea.

Raportissa esitetään, että kyläverkoille harkittaisiin rakennemääräyksiä. Niillä taattaisiin, että verkot olisivat asianmukaisia ja luotettavia ja että kalliille investoinneille saataisiin täysimääräinen käyttöikä.

Lähes kotiin asti valokaapeli ulottuu useimmin Japanissa ja Koreassa, missä noin yhdeksän prosenttia laajakaistayhteyksistä on toteutettu valokaapelilla. Valokaapeli tulee näissäkin maissa yleensä kerrostalon talojakomoon, mistä yhteydet asuntoihin on toteutettu kuparikaapelilla. Valokaapelia tilaajaverkoissa on maanosista eniten käytetty Aasiassa, seuraavaksi Euroopassa ja kolmanneksi eniten Pohjois-Amerikassa.


Valokaapeli kotiin. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 33/2005. Julkaisu on saatavilla ministeriön Internet-sivuilta osoitteesta www.mintc.fi pdf-muodossa. Myynti Edita Oy, puh. 0204 5005, tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta, puh. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi

Lisätietoja:
viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. (09) 160 28725, 0400 812 509