null Valtio hyvittää tuontiautojen kuntotarkastusmaksuja

Valtio hyvittää tuontiautojen kuntotarkastusmaksuja

Tiedote 29.01.2009 09.50 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt hyvittää tuontiautojen rekisteröintikatsastukseen kuuluvia kuntotarkastuksen kuluja maahan tuotuja ajoneuvoja rekisteröineille.

Hyvitys koskee toisesta ETA-maasta Suomeen käytettynä tuodun auton tai perävaunun kuntotarkastusmaksuja. Kuntotarkastus on tehty kyseisille ajoneuvoille osana rekisteröintikatsastusta.

Suomi sai EU:n komissiolta huomautuksen kuntotarkastuksista kesäkuussa 2007. Saatuaan tiedon EY-tuomioistuimen Hollannille vastaavasta menettelystä antamasta tuomiosta, liikenne- ja viestintäministeriö ohjeisti lokakuussa 2007 katsastustoimipaikat luopumaan kyseisistä kuntotarkastuksista. Maaliskuussa 2008 asiaa koskeneet asetuksen muutokset tulivat voimaan.

Ministeriö on päättänyt, että maksuhyvitys maksetaan 29.6.2007 ja 4.10.2007 välisenä aikana Suomessa rekisteröintikatsastetuille autoille ja raskaille perävaunuille, joilla oli voimassa toisessa ETA-maassa tehty katsastusdirektiivin mukainen määräaikaiskatsastus. Ajoneuvohallintokeskus lähettää kaikille hyvitykseen oikeutetuille tahoille tammikuun aikana kirjeen, joka sisältää lomakkeen ja tarkemmat ohjeet korvauksen saamiseksi.

Hyvityksen piiriin kuuluvia autoja ja perävaunuja on tuotu maahan yhteensä noin 8800 kappaletta, josta henkilö- ja pakettiautoja on noin 8200 ja raskaita ajoneuvoja noin 550. Hyvitystä maksetaan 35 - 68 € ajoneuvon käyttövoimasta riippuen. Tarkemmat tiedot hyvitysten suuruudesta löytyvät Ajoneuvohallintokeskuksen internet-sivuilta www.ake.fi.

Valtio on varautunut maksamaan hyvityksiä yhteensä 460 000 euroa. Hyvityksiin tarkoitettu rahoitus osoitettiin ministeriölle vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa.


Lisätietoja:

ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260
liikenneneuvos Anneli Tanttu, puh. 0400 438 543
ylitarkastaja Maria Rautavirta, puh. (09) 160 28577, 040 718 5975


Hyvityksen hakemista koskeva asiakasneuvonta,
Ajoneuvohallintokeskus 020 696 315 (paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu)