null Valtio ja kaupunkiseudut sopivat elinkeinoelämän kasvun vauhdittamisesta ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä

Valtio ja kaupunkiseudut sopivat elinkeinoelämän kasvun vauhdittamisesta ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä

Uutinen 09.06.2016 14.34 fi

Valtio ja kaupungit hakevat yhdessä uusia avauksia vauhdittamaan elinkeinoelämän kasvua ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu tänään hyväksyttyihin aiesopimuksiin.

Kasvusopimukset allekirjoitettiin kuuden kaupungin ja kahden kasvuvyöhykkeen kanssa, sekä uudistetut maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) Helsingin, Oulun, Tampereen sekä Turun kaupunkiseutujen kuntien kanssa. Sopimukset ovat osa hallitusohjelman kilpailukyky-kärkihanketta.

MAL-sopimukset koskevat vuosia 2017–2019, ja niillä tuetaan valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Sopimuksilla lisätään alueiden tonttitarjontaa ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa sekä tuetaan kaupunkiseutujen pieniä kustannustehokkaita liikennehankkeita ja joukkoliikennettä. Lisäksi edistetään uusien liikennepalvelujen syntymistä henkilö- ja tavaraliikenteeseen.

– Hallitus tekee nyt kaupunkien liikenteeseen merkittäviä, tulevaisuuteen suuntaavia investointeja. Esimerkiksi raitiotiehankkeita tuetaan ensimmäistä kertaa perinteisten väyläinvestointien rinnalla. Samalla hallitus investoi liikenteen uusiin digitaalisiin palveluihin ja tukee liiketoiminnan syntymistä kaupunkiseuduilla, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.