null Valtio ja Oulun seutu sopivat alueen kehittämistoimista

Valtio ja Oulun seutu sopivat alueen kehittämistoimista

Uutinen 05.04.2013 15.55 fi

Oulun seudun kunnat ja valtio ovat solmineet 5. huhtikuuta maankäytön, liikenteen, asumisen, palvelujen ja elinkeinojen (MALPE) aiesopimuksen vuosille 2013-2015. Tavoitteena on turvata palvelujen saavutettavuus ja vahvistaa seudun elinvoimaisuutta sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta yhteisen maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmien suunnittelun avulla.

Sopimuksen allekirjoittivat asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, liikenneministeri Merja Kyllönen ja seitsemän Oulun seudun kuntaa: Hailuoto, Kempele, Limanka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Lisäksi mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Aiesopimuksella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista. Kuntia kannustetaan kehittämään yhdessä monipuolista ja vaihtoehtoja tarjoavaa asuntotuotantoa ja palveluja. Sopimuksella tavoitellaan myös energiatehokasta rakentamista, yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa sekä monipuolisen ja viihtyisän elinympäristön luomista.

Aiesopimuksen tavoitteena on myös hyödyntää liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä tehokkaasti älyliikenteen ratkaisuja.