Valtio mukaan kehittämään Tampereen kaupunkiseutua

Uutinen 02.03.2011 12.13 fi sv

Tampereen kaupunkiseudulla otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön valtion ja seudun kuntien välinen aiesopimusmenettely. Sen tarkoituksena on tukea kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Sopimus on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori ja liikenneministeri Anu Vehviläinen allekirjoittivat aiesopimuksen Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa 2. maaliskuuta. Valtion osalta sopimuksen osapuolina ovat ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus.

Aiesopimuksella tuetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntien elinvoimaisuutta, eheyttä ja kestävää kehitystä edistäviä suunnitteluratkaisuja ja yhteistyötä. Esimerkiksi asumista ja palvelutoimintoja pyritään ohjaamaan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikennevyöhykkeille. Samalla joukkoliikennejärjestelmää kehitetään monipuolisemmaksi. Yleisenä tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä.