null Valtion ja kuntien yhteistyötä tiivistetään Helsingin ja Turun seuduilla

Valtion ja kuntien yhteistyötä tiivistetään Helsingin ja Turun seuduilla

Uutinen 20.06.2012 15.28 fi

Helsingin seudun ja valtion sekä Turun seudun ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimukset vuosille 2012-2015 allekirjoitettiin 20. kesäkuuta. Ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön puolesta sopimukset allekirjoittivat asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru ja liikenneministeri Merja Kyllönen.

Aiesopimuksilla tuetaan kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.