null Valtioneuvosto asetti Liikenneturvan hallituksen jäsenet

Valtioneuvosto asetti Liikenneturvan hallituksen jäsenet

Uutinen 18.01.2018 13.28 fi

Valtioneuvosto on asettanut Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajan sekä sisäministeriön ja Liikenneviraston erovuoroiset jäsenet vuosiksi 2018 ja 2019. Puheenjohtajaksi määrättiin kansanedustaja Kalle Jokinen ja hallituksen jäseniksi poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriöstä sekä toimialajohtaja Rami Metsäpelto Liikennevirastosta.

Kaikki mainitut henkilöt olivat Liikenneturvan hallituksessa myös vuoden 2017 lopussa päättyneellä kaudella.

Liikenneturvan hallituksessa on puheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat opetus- ja kulttuuriministeriötä, sisäministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Liikennevirastoa. Keskusjärjestön kokous valitsee seitsemän jäsentä, joiden joukossa tulee olla edustettuina eri tienkäyttäjäryhmiä.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Kunakin kalenterivuonna puolet jäsenistä on erovuorossa.