null Valtioneuvosto ei peruuta Oy Basso Media Ltd:n toimilupaa

Valtioneuvosto ei peruuta Oy Basso Media Ltd:n toimilupaa

Tiedote 02.04.2020 13.40 fi sv en

MIkrofoni ja sininen valo (Kuva:Shutterstock)

Valtioneuvosto päätti 2. huhtikuuta 2020, ettei se peruuta Oy Basso Media Ltd:n osavaltakunnalliseen ja paikalliseen radiotoimintaan myönnettyjä ohjelmistotoimilupia, vaikka määräysvalta yhtiöissä vaihtuu.

Oy Basso Media Ltd on tehnyt aiesopimuksen, jonka seurauksena yhtiön määräysvalta siirtyisi Bauer Media Holding Oy:lle. Bauer Media Holding Oy on saksalaisomisteisen Bauer Media Groupin Suomen yhtiöiden emoyhtiö.

Basso Media Oy harjoittaa tällä hetkellä radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa radioverkossa kolmella taajuusalueella. Nämä ovat taajuusalue 10 (Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku), taajuusalue 22 (Helsinki, Kotka, Lappeenranta, Porvoo, Turku) ja Helsinki 4. Ohjelmistotoimiluvat ovat voimassa 31.12.2029 saakka.

Valtioneuvoston päätös koskee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla myönnettyjä ohjelmistotoimilupia. Muutos ei johda sellaiseen omistuksen keskittymiseen radiomarkkinoilla, jonka voitaisiin katsoa olevan haitallista ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden, sananvapauden toteutumisen tai erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, p. 0295 34 2185

hallitusneuvos, yksikön johtaja Elina Thorström, p. 040 507 4502