null Valtioneuvosto hylkäsi SBS:n televisiotoimiluvan muutoksen

Valtioneuvosto hylkäsi SBS:n televisiotoimiluvan muutoksen

Tiedote 18.04.2013 13.18 fi

Valtioneuvosto on hylännyt SBS TV Oy:n hakemuksen Kutonen-kanavan toimiluvan muuttamiseksi.

SBS oli pyytänyt, että toimiluvan sanamuotoa muutettaisiin tai vaihtoehtoisesti, että toimilupa pidettäisiin ennallaan ja valtioneuvosto vahvistaisi Kutosen ohjelmiston olevan sellaisenaan toimiluvan mukainen.

SBS TV Oy:n televisiokanava oli aiemmalta nimeltään The Voice TV. SBS TV Oy:lle myönnetyssä nykyisessä toimiluvassa todetaan, että ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti koti- ja ulkomaisista musiikkivideoista, toimitetusta kotimaisesta sisällöstä sekä muista musiikkiin ja musiikkiviihteeseen liittyvistä ohjelmista.

Valtioneuvosto suhtautuu kriittisesti toimilupaehtojen muuttamiseen. Myöntäessään SBS TV Oy:n nykyistä toimilupaa valtioneuvosto piti perusteltuna myöntää ohjelmistolupa musiikkiviihteeseen keskittyvälle kanavalle. Erityisesti huomiota kiinnitettiin kotimaisen musiikkiohjelmistotarjonnan lisääntymiseen.

Valtioneuvosto pyrkii toimilupapäätöksellään muun muassa turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden ja katsoo, ettei SBS TV Oy:n toimilupaa ole voimassaolevan lainsäädännön mukaan tarpeen muuttaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistuksessa eli tietoyhteiskuntakaaressa on tarkoitus muuttaa ohjelmistotoimilupamenettelyä. Suhtautumista tämäntyyppisiin muutoshakemuksiin voidaan arvioida silloin uudelleen. Ainakin toistaiseksi on kuitenkin noudatettava nykyisen lainsäädännön mukaista linjaa.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 050 340 8221