Valtioneuvoston periaatepäätös vauhdittamaan älykästä robotiikkaa ja automaatiota

Tiedote 02.06.2016 13.40 fi sv en

Valtioneuvosto linjasi 2. kesäkuuta 2016 toimenpiteet, joilla lisätään älykkään robotiikan ja automaation hyödyntämistä ja kehittämistä Suomessa. Tavoitteena on nostaa Suomi huippumaiden joukkoon kansainvälisessä robotiikka- ja automaatiokehityksessä.

Periaatepäätöksessä asetetaan visiot robotiikasta ja automaatiosta vuosille 2020 ja 2025. Vuoteen 2025 mennessä Suomi on älykästä robotiikkaa ja automaatiota valmistava, kehittävä ja laajasti hyödyntävä maa, jossa monia yhteiskunnallisia haasteita, kuten terveydenhuollon palveluja, julkishallinnon tietotyötä ja liikenteen järjestämistä, on ratkaistu nykyistä laadukkaammin ja kustannustehokkaammin.

Robotiikan ja automaation lisääntyminen on oleellinen osa yhteiskunnan digitalisaatiota ja siten keskeinen hallitusohjelman tavoite. Robotiikan ja automaation hyödyntämisen lisääminen on myös kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta olennaista.

Suomella on hyvät edellytykset olla robotiikka- ja automaatiokehityksen kärkimaita, mutta se edellyttää määrätietoisia toimia ja laajaa eri sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Periaatepäätöksen avulla pyritään tunnistamaan kansallisia vahvuuksia, kehittämisen kohteita ja esteitä sekä löytämään toimintalinjoja toivottavan kehityksen vauhdittamiseksi.

Periaatepäätöksen linjausten mukaan Suomessa on tuettava automatisaatioon ja robotisaatioon liittyvien ekosysteemien ja verkostojen syntymistä sekä edistettävä liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi toimintaa tukevalla sääntelyllä. Lisäksi Suomessa tulisi panostaa robotiikka- ja automaatioalan osaamisen kehittämiseen, erityisesti esimerkiksi tietoturvan ja tietosuojan, käyttäjäkeskeisyyden ja palvelumuotoilun osalta. Tärkeää on myös älykkään robotiikan ja automaation yleisen hyväksyttävyyden ja siihen liittyvien ilmiöiden tuntemisen lisääminen.

Periaatepäätöksessä esitetään 23 toimenpidettä, joilla linjauksia toteutetaan.

Periaatepäätös on osa hallituksen digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta. Periaatepäätös valmisteltiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Tietoliiketoimintayksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 0295 34 2101, etunimi.sukunimi@lvm.fi, @PaiviAntikainen