Takaisin

Väylätyöryhmä säilyttäisi investointien nykytason - rahoituspäätökset kehysriiheen

Väylätyöryhmä säilyttäisi investointien nykytason - rahoituspäätökset kehysriiheen

Tiedote 13.02.2004 00.00 fi

Liikenneväylien ylläpitoa ja kehittämistä linjannut ministeriryhmä esittää, että kuluvalla hallituskaudella aloitettaisiin lähes miljardin euron arvosta isoja väylähankkeita. Lisäksi liikenneverkon kunnossapitoa tehostettaisiin teemapaketeilla, joista jokaiseen kootaan samantyyppisiä pienempiä hankkeita eri puolilta maata.

Esitystä käsiteltiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa perjantaina 13. helmikuuta. Valiokunta hyväksyi työryhmän esittämän hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen. Hankelistaan sisällytetään jatkovalmistelussa Keski-Pasilan ja Ilmalan ratapihahankkeet. Hankkeiden käynnistämisestä päätetään hallituksen kehyspäätöksen yhteydessä ja myöhemmin talousarviokäsittelyissä.

Ministeriryhmä uskoo, että esitykset luovat pohjaa talouskasvulle, työllistävät ja helpottavat kansalaisten liikkumista. Ne myös vahvistavat Suomen aluerakennetta ja kansainvälisiä yhteyksiä. Miljardin euron suuruiseen investointiohjelmaan tarvittaisiin rakennusaikana 15 000 - 25 000 henkilötyövuoden panos. Eniten työllistäisi tavaraliikennehankkeiden elinkeinoelämälle antama kasvusysäys.

Ministerivaliokunta puoltaa E18-Lohja-Muurla-moottoritien toteuttamista elinkaarimallilla. Myöhemmistä elinkaarimallihankkeista päätetään kehys- ja talousarviokäsittelyissä tapauskohtaisesti.

Ministeriryhmää johtaneen liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen talouspoliittisen ministerivaliokunnan sitoutuminen työryhmän esittämään priorisointijärjestykseen on merkittävää.

- Työryhmä on laatinut ehdotuksen sekä hallituskauden loppuun että aina vuoteen 2013 asti ulottuvaksi hankelistaksi. Juuri tämän priorisoinnin tekemistä varten työryhmä hallitusohjelman mukaisesti asetettiin. Päätös tarkoittaa sitä, että nyt hankkeiden suunnittelua ja toteutusta voidaan viedä pitkäjänteisesti eteenpäin. Tämä tuo paljon kaivattua suunnitelmallisuutta väylänpitoon, Luhtanen toteaa.

- Tänään tehtiin myös päätös Suomen historian suurimman tiehankkeen eli E18-moottoritien toteuttamisesta elinkaarimallilla, Luhtanen muistuttaa.

Työryhmän kokoama tämän hallituskauden eli vuosien 2004-2007 väyläpaketti sisältää aiemmin päätetyn E18-hankkeen lisäksi kymmenen isoa tie-, kolme rata- ja kaksi vesiväylähanketta, jotka työryhmä asetti kiireellisyysjärjestykseen. Lisäksi työryhmä ehdottaa kahdeksaa teemapakettia. Teemapaketeilla halutaan edistää mm. ratojen kunnossapitoa, liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Suurista hankkeista kiireellisin on E18-moottoritien Muurlan ja Lohjan välinen osuus, josta on jo tehty poliittinen päätös. Ministerityöryhmän isojen hankkeiden listan järjestys E18-tien jälkeen on seuraava:

- Tornion meriväylä
- Hakamäentien parantaminen Helsingissä
- Raahen meriväylä
- Seinäjoen ja Oulun välinen rataosa
- Vihti - Pori kakkostiellä
- Lappeenranta - Imatra kuutostiellä
- Kemin kohta ja sillat nelostiellä
- rataosa Lahti - Luumäki
- väli Turunväylä - Vallikallio Kehä I:llä
- rataosa Tampere - Seinäjoki
- osuus Kirkkonummelta Kivenlahteen kantatie 51:llä
- Lusi - Mikkeli viitostiellä
- Sepänkylän ohikulkutie Vaasassa
- Lusi - Vaajakoski nelostiellä
- Savonlinnan keskusta valtatie 14:llä

Kahdeksasta teemapaketista työryhmä nostaa kiireellisimmäksi rataverkon yli-ikäisten päällysrakenteiden uusimisen, joka koskisi mm. Pieksämäen ja Kuopion, Siilinjärven ja Viinijärven sekä Turun ja Toijalan välisiä rataosia.

Muut teemahankkeet ovat kiireellisyysjärjestyksessä:

- satamien ja terminaalien tieyhteyksien parantaminen
- kasvavien alueiden kehityksen tukeminen
- pienehköt vesiväylien ja turvalaitteiden kehittämishankkeet
- pääteiden turvallisuuden parantaminen
- rautateiden tavaraliikenteen edistäminen itäisessä Suomessa
- joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä
- koulumatkojen olosuhteiden parantaminen maaseututaajamissa

Hallituskautta koskevien suunnitelmien lisäksi työryhmä laati listan hankkeista, jotka toteutettaisiin vuosina 2008-2013. Hallituskauden jälkeisille vuosille ehdotetaan alustavasti viittä teemapakettia ja 23 isoa kehittämisinvestointia. Näitä ehdotuksia työryhmä ei asettanut kiireellisyysjärjestykseen.

Ministerityöryhmän tehtävänä oli myös pohtia uusien rahoitusmallien käyttöä. Ryhmä suosittaa mm. elinkaarimallin laajentamista ja rahoituskumppanuuden jatkamista pääkaupunkiseudulla. Työryhmä esittää alustavasti, että suurista hankkeista kaikkiaan viisi toteutettaisiin elinkaarimallilla. Mallin soveltuvuutta myös ratahankkeisiin esitetään kokeiltavaksi Lahden ja Luumäen välisellä rataosalla.

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004-2013; ministerityöryhmän mietintö; tilaukset liikenne- ja viestintäministeriön tiedotus, info@mintc.fi tai puh. (09) 160 28332; verkossa saatavissa www.mintc.fi. Myös mietinnön taustaselvitys on saatavana liikenne- ja viestintäministeriön tiedotuksesta ja Internet-sivuilta.


Lisätietoja
ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. 040 779 3436
työryhmän sihteeri, rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai
050 552 7260