Takaisin

Vehviläinen asetti Sailaksen selvitysmieheksi

Vehviläinen asetti Sailaksen selvitysmieheksi

Tiedote 20.09.2007 08.50 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on asettanut tänään valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailaksen selvittämään liikenneinvestointien vaihtoehtoisten rahoitusmallien käyttöä ja kustannuksia.

Selvitysmies Sailaksen tehtävänä on selvittää elinkaarimallin, yksityisen sijoitusvarallisuuden (eläkevarat, rahastot), tierahaston (liikenteen käyttömaksuista kerätty rahasto) ja muiden mahdollisten uusien rahoitusmallien käyttökelpoisuutta ja kustannuksia verrattuna normaaliin budjettirahoitukseen.

- Selvityksen tavoitteena on saada syvällisempää tietoa vaihtoehtoisten rahoitusmallien soveltuvuudesta, pääoma- ja rahoituskustannuksista, linjaa Vehviläinen.

Selvitysmies antaa arvionsa uusien mallien mahdollisesta käytöstä ja soveltuvuudesta liikennepoliittisen selonteon valmisteluun liittyen. Selonteko annettaneen eduskunnalle helmikuussa 2008.

Selvitysmies Sailaksen työn määräaika on 15.12.2007.


Lisätietoja:
- Valtiosihteeri Raimo Sailas 09-1603 3000
- Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030
- Ylijohtaja Juhani Tervala, 050 552 7260