Vehviläinen haastaa joukkoliikenteen toimijat yhteistyöhön

Tiedote 23.09.2008 10.05 fi sv

- Haluan yllyttää sekä päättäjiä että joukkoliikenteen järjestäjiä nykyistä sisältörikkaampaan joukkoliikennepolitiikkaan. Keskustelua on käyty lähinnä valtion tuen tasosta, mutta laajemmin ja syvemmin meiltä on puuttunut selkeä joukkoliikennepolitiikka. Nyt on aika tarkistaa kurssia, korostaa liikenneministeri Anu Vehviläinen

Vehviläinen puhui aiheesta joukkoliikenteen kehittämisohjelman Arki paremmaksi, joukkoliikenne toimivammaksi -seminaarissa 23. syyskuuta Helsingissä.

- Joukkoliikennepolitiikan painoarvoa ja statusta pitää tuntuvasti nostaa. Valmisteilla olevan kehittämisohjelman suuntaviivoiksi haluan nostaa sen, että matkustaja on tärkein ja että matkaketjujen on toimittava.

- Käyttäjän näkökulmasta joukkoliikenteen palvelun on oltava yhtenäinen. Liityntäliikenteen tulee toimia sujuvasti ja matkustajaterminaalien palvelutason on oltava kunnossa. Palvelukokonaisuutta ovat myös esteettömyyteen, sähköisten informaatiopalvelujen kehittämiseen ja liityntäpysäköintiin kuuluvat asiat.

- Eri liikennemuotojen yhteistyön on toimittava nykyistä paremmin. Junien ja bussien yhteiskäyttöiset liput ovat tärkeä kehittämiskohde. Ymmärtääkseni tekniikka ei voi olla ylitsepääsemätön ongelma, mutta kulkumuotojen välisessä sopimisessa on parannettavaa. Juna- ja linja-autoliikenteen keskinäinen mustasukkaisuus ei sitä edistä, ministeri Vehviläinen korosti.

- Joukkoliikenteessä toimii lukuisa joukko valtion viranomaisia, kuntia, alueita, maakuntia ja yrityksiä. Liikenneministerinä haluan, että toimijat aloittavat syvemmän yhteistyön joukkoliikenteen edistämiseksi. Ministeriön on tarkoitus toimia siltana joukkoliikenteen tekijöiden, toimijoiden ja valtiovallan välillä. Myöhemmin syksyllä kehittämisohjelman linjauksia käsitellään maan hallituksessa, Vehviläinen sanoi.

- Kestävä joukkoliikennepolitiikka alkaa siitä, että määritellään toimijoiden roolit ja vastuut. Tämä tuo hajanaiseen joukkoliikenteeseen jäntevyyttä. Meidän tulee remontoida työsuhdematkalippu aidosti käyttöön kannustavaksi. Budjettiriihessä päätimme, että hallitus valmistelee vuoden loppuun mennessä toimivan mallin työsuhdematkalipuksi, ministeri Vehviläinen painotti

- Tiedostan hyvin, ettei kunniahimoisia tavoitteita voida saavuttaa ilman lisäresursseja. Lisäpanostuksia on kuitenkin vaikea viedä poliittisessa päätöksenteossa eteenpäin, ellei joukkoliikenteen toimialalla ole yhteistä näkemystä tahtotilasta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä, Vehviläinen muistutti.


Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325