null Vehviläinen tarjoaa selontekoa, elinkaarimallia ja rahastoja investointiohjelman toteuttamiseen

Vehviläinen tarjoaa selontekoa, elinkaarimallia ja rahastoja investointiohjelman toteuttamiseen

Tiedote 17.01.2009 07.00 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk) tukee pääministeri Matti Vanhasen esitystä laajasta investointiohjelmasta tulevalle vuosikymmenelle.

- Hallituksen vastuulla ei ole vain johtaa tämän vaalikauden päivän politiikkaa. Hallituksen on nähtävä pidemmälle taantumavaiheen yli ja laadittava talven aikana tulevaisuuden investointiohjelma, jolla vahvistetaan suotuisaa talouskehitystä, työllisyyttä ja osaamista tulevalla vuosikymmenellä, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mukaan voimakas panostaminen tie- ja liikenneväyliin olisi luonteva osa investointiohjelmaa.

- Eduskunnan viime syyskuussa yksimielisesti hyväksymä liikennepoliittinen selonteko antaa hyvän perustan ja osviitan Vanhasen esittämän investointipaketin liikennehankkeiksi, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mielestä Vanhasen esitys siitä, että investointipakettia rahoitettaisiin käyttämällä myös yksityistä ja eläkeyhtiöiden rahoitusta soveltuisi erittäin hyvin tie- ja ratahankkeiden rahoittamiseen.

- Tähän asti yksityisen rahan käyttöä kotimaan liikennehankkeisiin on jarruttanut se, ettei Suomessa ole ollut sopivia välineitä ja instrumentteja tähän. Nyt niin sanottu elinkaarimallia alkaa olla testattu ja mallia voidaan kehittää ja jalostaa yhä paremmin tie- ja ratahankkeisiin soveltuvaksi. Sen sijaan tie- ja liikennerahastoihin Suomessa on suhtauduttu penseästi eikä niitä ole tähän asti yksityiskohtaisesti selvitetty, perustettu tai käytetty. Nyt tahtotila yksityisen rahan käyttöön myös kotimaiseen infra-alan rakentamiseen on muuttumassa. Liikenneministerinä haluan vauhdittaa tätä ja siksi asetin marraskuussa toimitusjohtaja Pasi Holmin selvittämään tie- ja liikennerahastojen soveltuvuutta ja käyttöä Suomessa.

Vehviläisen mukaan rahastojen käyttöä yksityisen rahoituksen kohdentamiseksi infrahankkeisiin selvitetään parhaillaan myös yksityisten toimijoiden piirissä.

- Infrastruktuurirahastot ovat maailmalla tunnustettu keino liikennehankkeiden rahoittamiseksi. Tiedossamme on myös laajasti kotimaisten eläkeyhtiöiden ja -laitosten kiinnostus osallistua sijoittajina suomalaisen infran rahoittamiseen. Jos teemme mittavan tulevaisuuden investointiohjelman sisältäen merkittäviä tie- ja ratahankkeita, meidän tulee avata portit myös yksityisen rahoituksen parempaan hyödyntämiseen kansallisen infrastruktuurin vahvistamiseksi, Vehviläinen sanoo.

Lisätietoja: Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. 09 160 28325, 0440 581 030