null Vehviläinen: Vauhtia satamalain uudistukseen

Vehviläinen: Vauhtia satamalain uudistukseen

Tiedote 06.05.2008 11.12 fi sv

Liikenneministeri Anu Vehviläinen kiirehtii satamalain uudistusta.
"On erittäin tärkeää, että nykyinen epäselvä lainsäädäntö saadaan kokonaisuudessaan korjattua mahdollisimman pian", Vehviläinen painottaa.

"Satamalain uudistuksessa otetaan kantaa muun muassa siihen, missä määrin satamatoimintaa on tarpeen ohjata toimiluvilla ja pykälillä. Myös satamien viranomaistoiminnoissa on tarkistettavaa. Tarpeen on lisäksi selvittää se, pitäisikö lain koskea sekä yksityisiä että yleisiä satamia", Vehviläinen huomauttaa.

Vehviläinen vauhditti satamalain uudistusta puhuessaan 6. toukokuuta liikennepolitiikan uusista linjanvedoista Satamaliiton satamapäivillä Helsingissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ajantasaista ja toimivaa lainsäädäntöä kaikelle satamatoiminnalle. Vehviläinen odottaa työryhmän esitystä 31.3.2009 mennessä. Tavoitteena on, että uusittu lainsäädäntö olisi voimassa vuoden 2010 alusta.

Uudistamistarpeita selvittävän työryhmän puheenjohtajana toimii kansainvälisten asiain neuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä. Viranomaistyöryhmä kuulee työnsä aikana asiantuntijoina satama-alan toimijoita.

Lisätietoja:
Liikenneministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen,
puh. 044 0581030