null Vehviläinen: VR:n harkittava opiskelija-alennuksia uudelleen

Vehviläinen: VR:n harkittava opiskelija-alennuksia uudelleen

Tiedote 10.06.2008 09.45 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen toivoo, että VR harkitsee vielä kertaalleen opiskelija-alennuksiin omaksumaansa linjaa.

- Suosittelen, että VR kutsuisi vielä opiskelijajärjestöt yhteiseen neuvonpitoon, missä haettaisiin mallia säilyttää opiskelija-alennukset ulkomailla opiskelevilla nuorilla sekä kesäaikaan voimassa olevassa lomapassissa, Vehviläinen painottaa.

- VR on valtion kokonaan omistama yhtiö, mutta lipputuotteet, hinnat ja alennukset ovat yhtiön omissa käsissä. Ihmettelen suuresti VR:n opiskelijoihin nyt kohdistamia heikennyksiä.

Ensin VR poisti opiskelija-alennuksen Suomen ulkopuolella opiskelevilta suomalaisilta. He saivat vielä viime syksynä 50 prosentin alennuksen käydessään kotona Suomessa. Ulkomailla opiskelee lähes 4 500 suomalaisnuorta.

Alennus poistettiin joulukuun alussa siksi, ettei sitä voinut antaa vain suomalaisopiskelijoille, vaan se olisi pitänyt ulottaa myös muiden EU-maiden opiskelijoihin.

- Käsitykseni mukaan EU-maissa on edelleen eritasoisia opiskelija-alennuksia, muun muassa Ruotsissa ja Virossa. Suomi on kaukana Keski-Euroopasta ja myös maamme sisäiset matkat ovat pitkiä.

- Mielestäni suomalaisten nuorten ulkomaille opiskelemaan menoa tulee tukea kaikin konstein. Samalla tulisi huolehtia siitä, että heillä on kohtuulliset mahdollisuudet säilyttää tiivis yhteys kotiinsa ja läheisiinsä. Nyt VR:n luoma uusi käytäntö ei näitä tavoitteita palvele, arvioi Vehviläinen.

Tänä keväänä VR puolestaan lopetti niin sanotun opiskelijan lomapassin ja korotti sen hinnan 59,50 eurosta 139 euroon. Lomapassi on ollut tuote, jonka haltija on voinut matkustaa kotimaassa kolmen päivän ajan rajoittamattomasti.


Lisätietoja

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030