null Vehviläinen: Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen hidas keino vaikuttaa liikenteen päästöihin

Vehviläinen: Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen hidas keino vaikuttaa liikenteen päästöihin

Tiedote 17.09.2008 10.15 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläisen mielestä liikenteen päästöjen vähentämisessä ei ole oikotietä onneen, eikä sellaiseksi käy yksin yhdyskuntarakenteen tiivistäminen: - Tarvitsemme monipuolisen keinovalikoiman liikennepäästöjen vähentämiseksi.

Vehviläinen puhui aiheesta Kestävän liikenteen ratkaisuseminaarissa 17. syyskuuta Helsingissä.

- Uusi ajoneuvoteknologia tulee auttamaan meitä paljon, mutta sekin vie aikansa ennen kuin uuden teknologian autoilla vaikutetaan päästöjen määrään. Lisäksi biopolttoaineilla tulee olemaan merkittävä roolinsa liikenteen päästöjen vähentämisessä.

- Viime päivien keskustelu on kulminoitunut napit vastakkain -keskusteluun yhteiskuntarakenteen tiivistämisestä ja haja-asutuksen puolustamisesta. Omalta osaltani totean, että kuulun sekä että -mallin kannattajiin. Juuri eduskunnan hyväksymässä liikennepoliittisessa selonteossa hallitus linjasi, että "Keskeinen liikennepolitiikan keino hillitä ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen."

- Jokainen meistä ymmärtää, että maankäyttöpäätöksillä ei vaikuteta muutaman vuoden sisällä päästöjen määrään, mutta voidaan luoda pidemmän aikavälin linjaa ja sitä kautta vaikuttaa tulevaisuuden päästökehitykseen. Maankäyttöä nopeammin liikenteen päästöihin purevat heti kajoavat toimet. Autoverotus on jo porrastettu päästöjen mukaan tämän vuoden alusta. Seuraamme tarkasti sen vaikutuksia. Myös työsuhdeautojen verotuksessa on voisimme suosia vähäpäästöisempiä autoja. Ympäristöystävällisiä autoja pitää yksinkertaisesti verottaa muita kevyemmin. On välttämätöntä edistää autokannan uusiutumista päästöjä vähentäväksi.

- Tie- ja ruuhkamaksut olisivat vahva liikenteen ohjauskeino ja tehokas työkalu päästöjen vähentämiseksi. Pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuja on ryhdyttyä selvittämään perusteellisesti. Selvitämme ensi kevääseen mennessä mm. ruuhkamaksujen tavoitteita, alueellista rajausta, hinnoittelumalleja ja hintatasoa.

- Vähäpäästöisempien menopelien rinnalla yhteiskunnan tulee toimia siten, että kansalaisilla on aito mahdollisuus valita henkilöautolla kulkemisen sijaan toimiva joukkoliikenteen vaihtoehto. Puun ja kuoren väliin ihmisiä ei voi laittaa, vaan kansalaisen on voitava itse tehdä valintoja päästöjen vähentämiseksi. Ihmisillä on oltava myös paljon nykyistä enemmän tietoa kestävän liikenteen toteuttamisesta henkilökohtaisella tasolla. Esimerkiksi taloudellisesta ajotavasta.

Ilmasto ei suinkaan ole ainoa syy edistää joukkoliikennettä. Hyvä joukkoliikenne helpottaa ihmisten arkea ja parantaa kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Onnellista on, että hyvä joukkoliikennepolitiikka on samalla hyvää ilmastopolitiikkaa.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325