Takaisin

Veneiden rekisteröinti laajenee

Veneiden rekisteröinti laajenee

Tiedote 31.07.2007 12.44 fi

Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet tulee vastedes rekisteröidä. Myös moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli yli 20 hevosvoiman veneet on merkittävä venerekisteriin.

Uusi laki tulee voimaan 1. lokakuuta 2007, jolloin rekisteröinnin voi aikaisintaan tehdä. Rekisteröintijärjestelmää pitävät yllä maistraatit. Ennen rekisteröimättömät veneet on ilmoitettava rekisteriin vuoden 2008 lokakuun alkuun mennessä.

Veneen omistajan on huolehdittava rekisteröinnistä ja tehtävä tarvittava ilmoitus maistraattiin. Jos vene ei aiemmin ole ollut rekisterissä, omistajalta peritään rekisteröintimaksu, joka vuoden 2007 alusta voimaan tulleen sisäasiainministeriön asetuksen mukaan on 27 euroa. Asetus uudistetaan vuoden 2008 alussa.

Myös ennestään rekisterissä olleiden veneiden tiedot pitää saattaa uuden lain mukaisiksi, määräaikana on lokakuun alku 2010. Tiedot voi täydentää maksutta lokakuun alkuun 2008. Laki edellyttää muun muassa, että omistaja ilmoittaa rekisteriin henkilötunnuksensa.

Lainmuutos tuo rekisteröintivelvollisuuden piiriin noin 30 000 uutta venettä. Lain valmistelua edelsi laaja lausuntokierros, jonka aikana veneilyalan järjestöt pääsivät kertomaan kantansa asiaan. Pääosin rekisteröinnin laajennusta kannatettiin.

Rekisteröintikäytännön muutoksilla tuetaan valvonta- ja pelastustoimintaa ja lisätään vesiliikenteen turvallisuutta. Jos esimerkiksi tietyssä venetyypissä havaitaan vakavia puutteita, tieto asiasta saadaan rekisterin avulla tehokkaasti veneiden omistajille. Uusi laki myös auttaa poliisia vene- ja konevarkauksien selvittämisessä. Rekisteritodistuksen avulla omistaja voi helposti todistaa veneen omakseen.

Pitkällä aikavälillä muutos myös vähentää byrokratiaa: muuttavan veneenomistajan ei enää tarvitse tehdä rekisteriin ilmoitusta. Aiemmin läänistä toiseen muuttaessa piti aina tehdä ilmoitus, vaikka veneen säilytyspaikka ja käyttötarkoitus olisivat pysyneet samoina.


Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Aila Salminen,
puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166