Verkkotoimilupamuutokset mahdollistavat TV:n teräväpiirtolähetykset Ahvenanmaan maakunnassa

Uutinen 19.05.2016 14.04 fi sv

Verkkotoimiluvan muutoksen myötä Ahvenanmaan maakunnassa ainoana toimijana televisiotoimintaa harjoittava Ålands Radio och TV Ab voi käynnistää nykyisten standardikuvalähetysten ohella myös teräväpiirtolähetykset.

Verkkotoimilupamuutoksella yhdistetään Ålands Radio och TV Ab:lle myönnetyt verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa kanavilla 25 ja 35 yhdeksi verkkotoimiluvaksi. Lisäksi verkkotoimilupaan lisätään oikeus tarjota palvelua myös kanavalla 28.

Valtioneuvosto päätti verkkotoimilupien muuttamisesta 19.5. Muutokseen liittyi 11.5. voimaantullut valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan taajuusasetuksen muuttamisesta, jolla lisättiin kanava 28 televisiotoiminnan käyttöön osoitettujen kanavien listaukseen.

Ratkaisulla edistetään maakunnan televisioverkon kehittymistä ja toimintaedellytyksiä ja edelleen radiotaajuuksien tehokasta käyttöä.