null Verkkoturvallisuus, tunnistaminen ja sisämarkkinat esillä teleneuvostossa

Verkkoturvallisuus, tunnistaminen ja sisämarkkinat esillä teleneuvostossa

Uutinen 05.06.2013 14.56 fi

Euroopan unionin televiestintäneuvoston 6. kesäkuuta järjestettävässä kokouksessa käsitellään verkko- ja tietoturvakysymyksiä, sähköistä tunnistamista ja ICT-alan roolia sähköisillä sisämarkkinoilla. Suomea kokouksessa edustaa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Neuvosto kokoontuu Luxemburgissa.

Neuvosto käy periaatekeskustelun direktiiviehdotuksesta, joka koskee toimenpiteitä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa.

Suomi katsoo, ettei ehdotus saa vaarantaa Suomessa tällä hetkellä hyvin toimivaa ja keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä yritysten ja Viestintäviraston tai muiden viranomaisten välillä. Vapaaehtoisen toimintamallin ja tietojenvaihdon toimivuutta ei tule heikentää.

Sähköistä tunnistamista koskeva asetusehdotus on laaja ja tekninen, ja Suomen näkemyksen mukaan se vaatii sisällöllistä selkeyttämistä. Tärkeintä on, että lopputulos on laadukas ja vaikutuksiltaan ennakoitava.

Lisäksi ministerit keskustelevat sähköisistä sisämarkkinoista. Komissio aikoo antaa syksyllä lainsäädäntöesityksen tieto- ja viestintätekniikan alan roolista televiestinnän sisämarkkinoilla.

Suomi pitää sisämarkkinoiden jatkuvaa kehittämistä tärkeänä ja korostaa avoimuutta asian valmistelussa. Laajoja tarpeita televiestintäsektorin sääntelykehyksen suhteen ei Suomen näkökulmasta ole, mutta kun uudistuksia tehdään, niitä tulee tehdä palveluiden käyttäjän ja kuluttajan näkökulmaa painottaen.

- Suomessa viestintäpolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat, teknisesti edistyneet ja kohtuuhintaiset viestintäpalvelut kaikkialle Suomessa. Tätä lähtökohtaa ei saa jatkossakaan vaarantaa, toteaa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen.