Verkkovierailu edullisemmaksi EU:n alueella 15.6.2017 alkaen

Uutinen 14.06.2017 13.31 fi sv en

Mies ja kännykkä (Kuva: LVM)

Kesäkuun 15. päivä tulee voimaan verkkovierailua koskeva uusi EU-asetus. Uudistuksen myötä verkkovierailupalveluista unionin alueella maksetaan lähtökohtaisesti sama hinta kuin kotimaassa.

Niin kutsutun Roam-Like-At-Home –sääntelyn periaatteena on, että erillisiä lisämaksuja ei peritä silloin, kun kyse on ajoittaisesta matkustelusta. Operaattori voi kuitenkin periä pieniä lisämaksuja, jos sille on myönnetty siihen lupa tai jos operaattorin liittymäsopimuksessa määrittelemät kohtuukäytön rajat ylittyvät. Lisämaksuja koskevalla poikkeusluvalla pyritään varmistamaan, että Suomessa olisi jatkossakin kansallisesti tarjolla edullisia rajattomia ja suuria datapaketteja.

Kaikista liittymistä verkkovierailun lisämaksut eivät täysin siis poistu. Lisämaksulla on kuitenkin aina säännelty enimmäismäärä, joka on merkittävästi nykyistä enimmäismäärää pienempi.