Vesiliikennelain muutokset voimaan 1. heinäkuuta

Tiedote 17.06.2021 13.50 fi sv en

Laivoja Vääksyn kanavassa (Kuva: Elena Noeva / Shutterstock)

Valtioneuvosto esitti 17. kesäkuuta 2021, että tasavallan presidentti vahvistaisi eduskunnan hyväksymät muutokset vesiliikennelakiin. Muutoksilla pyritään tarkentamaan lakia ja helpottamaan sen käytännön valvontaa.

Vesiliikennelain kokonaisuudistus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2020. Tarpeita lain täsmentämiseksi on ilmennyt muun muassa käytännön valvonnan yhteydessä sekä täysin uudentyyppisten vesikulkuneuvojen tultua markkinoille.

Muutosten myötä lakiin lisätään nyt mahdollisuus rajoittaa tai kieltää turvallisuussyistä tiettyjen vesikulkuneuvojen pääsyä sulkukanaville. Rajoitus voisi koska esimerkiksi vesiskoottereilla liikkumista sellaisilla vanhemmilla sulkukanavilla, joilla virtaus on voimakasta. Lakiin tarkennetaan myös vesiväylien merkitsemistä koskevia säännöksiä ja mahdollistetaan virtuaalisten turvalaitteiden tilapäinen käyttö silloin, kun esimerkiksi sääolot niin vaativat.

Vesiliikennelain muutoksilla tarkennetaan huviveneitä suurempien huvialusten kelpoisuus- ja varustevaatimuksia. Samalla joidenkin vapaa-aikaan tai urheiluun tarkoitettujen vesikulkuneuvojen varustevaatimuksiin voidaan myöntää poikkeuksia. Tällaisia uusia, Suomessakin jo käytössä olevia vesikulkuneuvoja ovat esimerkiksi moottorilla varustellut lainelaudat, joilla liikuttaessa on käytännössä mahdotonta noudattaa kaikkia varustevaatimuksia.

Muutoksilla täsmennetään rekisteröintiä koskevaa sääntelyä niin, että esimerkiksi vesikulkuneuvon rekisteri-ilmoituksen tekeminen sähköisessä palvelussa on mahdollista. Lisäksi lain sanktiojärjestelmää täsmennetään muun muassa nopeusrajoitusten rikkomisen ja rekisteröintirikkomusten osalta.

Mitä seuraavaksi?

Vesiliikennelaki menee seuraavaksi tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Laki esitetään tulevan voimaan heinäkuun 1. päivänä 2021.


Lisätietoja

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 040 544 9673

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175