null Viestintäalan yhteisöjen valtionavut jaettu

Viestintäalan yhteisöjen valtionavut jaettu

Tiedote 22.02.2012 11.34 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt yhteensä 84 000 euroa toimintaan tai hankkeisiin, jotka edistävät tietoyhteiskunnan palvelujen turvallista käyttöä ja itsesääntelyä sekä erityisesti nuorten ja erityisryhmien viestintävalmiuksia. Tukea annetaan yhdeksälle järjestölle.

Suurimman avustuksen saaja on Pelastakaa Lapset ry. Yhdistykselle myönnettiin 40 000 euroa nettiturvallisuustoimintojen rahoitukseen osana EU:n Safer Internet Plus -ohjelmaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto saa 10 000 euroa Helpline- ja Hotline-toimintaan.

7 000 euron avustukset myönnettiin Kansan Radioliitolle syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mediakasvatukseen ja Kehitysvammaliitolle verkkosivujen saatavuutta koskevaan arviointimalliin.

Teleforum ry saa 6 000 euroa itsesääntelytoimintojen kehittämiseen IP-laskutuksissa ja Teolliset muotoilijat TKO ry 5 000 euroa Design for All Helsinki -näyttelyn järjestelyihin ja viestintään.

Curly ry:lle myönnettiin 3 000 euroa nuorten mediakurssiin, IAB Finland ry:lle 3 000 euroa verkkomainonnan itsesääntelyn kehittämiseen ja ohjeistukseen sekä Kuurojen Liitolle samoin 3 000 euroa viittomakielisen verkkokirjoituskurssin järjestämiseen.

Lisätietoja
viestintäneuvos Rainer Salonen, puh. 09 160 28395 tai 0400 812 508