Takaisin

Viestintäministeri Lindén: Kansallista viestintäpolitiikkaa tarvitaan jatkossakin talouskasvun ja työpaikkojen luomiseksi

Viestintäministeri Lindén: Kansallista viestintäpolitiikkaa tarvitaan jatkossakin talouskasvun ja työpaikkojen luomiseksi

Tiedote 31.01.2008 13.46 fi

EU uudistaa sähköisen viestinnän lainsäädäntöä. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sähköisen viestinnän sääntelyä esimerkiksi taajuushallintoa uudistamalla. Sähköisen viestinnän sisämarkkinoita halutaan vahvistaa. Lisäksi tavoitellaan parannuksia kuluttajansuojaan ja tietoturvaan.

Valtioneuvosto päätti lähettää eduskunnalle kirjelmän komission ehdotuksista sähköisen viestinnän lainsäädännön uudistamiseksi 31. tammikuuta. Ehdotukset merkitsisivät toteutuessaan merkittäviä muutoksia Suomen viestintämarkkinoihin.

- Komission ehdotuksissa on viime kädessä kyse kansallisen viestintäpolitiikan tulevaisuudesta. Liian pitkälle harmonisoiduilla viestintämarkkinoilla ei ole sijaa kansallisten erityispiirteiden huomioimiselle. Ehdotuksissa on toki myös paljon kannatettavia uudistuksia. Vaikeimpia myös muille EU-maille ovat institutionaaliset uudistukset enkä usko että komissio tulee saamaan ehdotuksilleen tällaisenaan jäsenmaiden tukea, toteaa viestintäministeri Suvi Lindén.

Komissio haluaa lisätä merkittävästi toimivaltaansa radiotaajuuksien hallinnassa. Suomi kannattaa hallitusohjelman mukaisesti taajuuksien käytön uudistamista maltillisesti tehokkaampaan ja joustavampaan suuntaan. Suomi haluaa kuitenkin jatkossakin itse päättää taajuuksien käytöstä.

Komissio ehdottaa, että sen tueksi perustettaisiin neuvoa-antava eurooppalainen viestintäviranomainen. Tähän Suomi suhtautuu kriittisesti. Uuden viranomaisen sijaan pitäisi kehittää jo olemassa olevia rakenteita.

Sisämarkkinoiden toimivuutta Suomi pitää tärkeänä tavoitteena. On kuitenkin löydettävä tasapaino, joka mahdollistaa riittävän kansallisen liikkumavaran. Sähköisen viestinnän markkinoiden merkitys talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomisessa on huomattava. Liian pitkälle viedystä harmonisoinnista voisi tulla kehityksen jarru.

Suomi kannattaa komission ehdotuksia parantaa lainsäädäntöä vastaamaan teknistä kehitystä. Kuluttajansuojaa sekä tietoturvan ja yksityisyyden vahvistamista koskevat ehdotukset ovat myös Suomen mukaan pääosin kannatettavia.

Ehdotusten voimaantulo edellyttää ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyntää. Komission tavoitteena on ilmeisesti saada lakipaketti hyväksyttyä ennen kesän 2009 parlamenttivaaleja. Tämä aikataulu saattaa käytännössä olla haastava.

Lisätietoja:
Viestintäministerin erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
Neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585, 050 344 3400