Takaisin

Viestintäministeri Lindén: Suomi sähköisessä hallinnossa kärkimaiden joukkoon

Viestintäministeri Lindén: Suomi sähköisessä hallinnossa kärkimaiden joukkoon

Tiedote 06.02.2008 11.32 fi

- Suomi on jäänyt jälkeen muista Euroopan maista julkishallinnon sähköistymisessä. Tarvitaan tahtoa ja laaja-alaista yhteistyötä, jotta julkishallinnon ja sen sähköisten palvelujen kehittämiseen saadaan puhtia ja Suomi takaisin maailman kärkimaiden joukkoon.

Näin totesi viestintäministeri Suvi Lindén puhuessaan ICT-Forum-tilaisuudessa Helsingissä 6. helmikuuta.

Tietoyhteiskuntapolitiikkaa edistetään tällä hallituskaudella liikenne- ja viestintäministeriössä ja ministeri Lindénin vetämässä arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnassa. Jäsenten joukossa on ministeriöiden, elinkeinoelämän ja järjestöjen korkeinta johtoa.

- Odotan, että neuvottelukunta ja siinä edustettuina olevat ministeriöt sitoutuvat täysin toimintaohjelman ja sen hankkeiden toteuttamiseen. Yhteistyö on avainsana, pelkällä toimintaohjelmalla ei menestyvää tietoyhteiskuntaa rakenneta, ministeri Lindén painottaa.

Neuvottelukunta keskittyy edellisellä hallituskaudella tehdyn tietoyhteiskuntastrategian toimeenpanoon. Toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa on tunnistettu pullonkauloja sähköisen viestinnän kehittämisessä, ja niihin haetaan nyt ratkaisuja konkreettisilla hankkeilla.

Yhdeksi esimerkiksi Lindén nostaa tunnistamisen.
- Sähköisten palvelujen käyttö edellyttää luotettavia ja helppokäyttöisiä tunnistamismenetelmiä. Etsimme ratkaisua siihen, miten eri palveluihin voidaan tunnistautua yhdellä menetelmällä.

- Isona haasteena tulee olemaan myös yhteispalvelu-uudistuksen ja asiointitilin toteuttaminen. Julkishallinnon palveluja on voitava hoitaa keskitetysti yhdessä paikassa. Asiointitilin avulla kansalaisilla on mahdollisuus seurata asioidensa käsittelyä ja saada päätösasiakirjat sähköisesti, Lindén jatkaa.

Sähköisten palvelujen kehittämisessä on huomioitava entistä paremmin palveluiden loppukäyttäjät; kansalaiset, yritykset, yhteisöt ja julkishallinto.

- On pohdittava, mitä palveluita kansalainen eri elämänvaiheissa tai yritys eri elinkaaren vaiheissa tarvitsee. Paljon tekemistä on vielä myös palveluiden ja järjestelmien helppokäyttöisyydessä, yhteentoimivuudessa ja käyttäjäystävällisyydessä, toteaa Lindén.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822