Takaisin

Viestintäministeri Suvi Lindén Elisa Oyj:n 125-vuotisjuhlassa

Viestintäministeri Suvi Lindén Elisa Oyj:n 125-vuotisjuhlassa

Viestintäministeri Suvi Lindén
Elisa Oyj:n 125-vuotisjuhla
8.11.2007


On ilo tervehtiä 125 vuoden ikään ehtinyttä maan vanhinta viestintäpalveluyritystä Elisaa.

Suomalaiset olivat edelläkävijöitä, kun Helsinkiin perustettiin Suomen ensimmäinen telefoniyhdistys vuonna 1882. Tämän jälkeen paikallisia puhelinlaitoksia alettiin perustaa nopeaan tahtiin myös muualle maahan: mm. Ouluun, Tampereelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Sanomattakin on selvää, että viestintäkenttä on tänä päivänä kovasti toisenlainen kuin silloin kuin 125 vuotta sitten, jolloin puhelinverkot olivat puhtaasti paikallisia. Paikalliset viestintämarkkinat ovat sittemmin muuttuneet globaaleiksi eikä viestintäkään ole enää aikaan eikä paikkaan sidottua.

Yhteiskuntamme on tullut monin tavoin sähköisestä viestinnästä riippuvaiseksi. Sen vuoksi operaattoreiden jatkuva kehitystyö ja investoiminen sähköisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin on tänä päivänä yhteiskunnan kannalta vielä monin verroin tärkeämpää kuin 125 vuotta sitten. Elisa onkin viime vuosina ollut yksi merkittävimmistä investoijista suomalaisilla viestintämarkkinoilla. Uskon sen olleen eräs yhtiön menestymisen salaisuuksista. Myös hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on edelleen lisätä viestintäalan investointeja ja innovaatioita laatimalla erityinen viestintäpoliittinen ohjelma. Hallitusohjelma korostaa myös arjen toimintoja helpottavien julkisten palvelujen luomista. Nämä ovat yhteisiä haasteita alan toimijoille, ministeriölle ja koko maan hallitukselle.

Kuten alussa viittasin, teknologian kehittämisessä Suomi on ollut ja on edelleen monessa kohtaa maailman edelläkävijämaa. Samalla Suomesta on rakennettu tietoyhteiskuntaa. Valtiovalta on luonut edellytykset tietoyhteiskunnan kehitykselle ja toimijat ovat tehneet sen mahdolliseksi. Eräs keskeisistä toimijoista on - ja on ollut - tämän päivän päivänsankari.

Televiestintäalalla teknologinen kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Koko toimiala on muuttunut voimakkaasti. Myös kilpailu on viime vuosina ollut kovaa ja esimerkiksi matkaviestintähintojen osalta Suomessa onkin miltei Euroopan edullisimmat matkaviestinhinnat. Kilpailuun totuttautuminen on vaatinut yrityksiltä sopeutumista. Elisankin on täytynyt muuttua ja pysyä samalla muutoksessa mukana.

Toimialan muutoksen ja tekniikan kehityksen myötä raja-aidat ovat murtuneet. Operaattorit eivät ole enää pelkkiä puhelinyhtiöitä, vaan viestintäpalveluyrityksiä, kuten Elisa. Kolmannen sukupolven matkaviestinmarkkinat entistä parempine päätelaitteineen ovat palvelupakettilainsäädännön voimaantulon myötä viimeisen puolentoista vuoden aikana nopeasti kasvaneet Suomessa. Mobiilisähköposti, videopuhelut, videoleikkeiden katsominen, kuvien lähettäminen ja monet informaatiopalvelut alkavatkin jo olla arjen palveluita. Operaattorien kehittyminen viestintäpalveluyrityksiksi voi tulevaisuudessa vaikuttaa laajemminkin viestintä- ja media-alaan.

Myönteisen kehityksen turvaamiseksi jatkossakin tarvitaan tietoyhteiskuntaa parantavia linjauksia, kuten esimerkiksi langattoman laajakaistan kehittymistä tukevia ratkaisuja. Yksi tällainen esimerkki on äskettäinen päätös sallia 3G-verkon laajentaminen tähän asti yksinomaan GSM-verkoille varatuille alueille. Alan yrityksillä riittääkin paljon haasteita, mutta niillä on myös suuria mahdollisuuksia. On tärkeää, että meillä on vahvoja ja menestyviä kansallisia toimijoita, jotka kehittävät tuotteita ja palveluita juuri suomalaisten kuluttajien ja suomalaisten yritysten tarpeisiin. Meillä on kansallisia etuja vaalittavana kun Euroopan unionin viestintädirektiivipakettia aletaan käsitellä komission esityksen pohjalta loppuvuodesta. Toimintoja tehostavilla ja kustannuksia säästävillä uusilla viestintäpalveluilla on yhä kasvavaa kysyntää yrityksissä, julkisessa hallinnossa ja myös kuluttajien keskuudessa. Erityistä huolta kannan kuitenkin siitä, että tämän sinänsä toivottavan kehityksen keskellä ei unohdettaisi myöskään syrjäisempien seutujen palvelutarpeita ja vanhaa perinnettämme palvella tasa-arvoisesti kaikkia suomalaisia.

Elisa on 125 vuoden ajan menestyksekkäästi pitänyt pintansa viestintäkentän nopeassa murroksessa. Uskon ja toivon, että Elisa säilyttää paikkansa dynaamisena ja innovatiivisena suomalaisten televerkkojen ja telepalvelujen kehittäjänä seuraavienkin 125 vuoden ajan.


Sähköinen viestintä on nykyisin kaikkialla läsnä. Verkossa kehittyy myös jatkuvasti uusia palveluja ja yhteisöjä, jotka ovat aivan uudenlainen haaste yhteiskunnallemme ja perheille. Monet nuoret pitävät yhteyttä ympäröivään maailmaan erilaisten yhteisöpalvelujen kautta. Verkossa oleva maailma voi olla osin monella tavalla kaukana todellisesta maailmasta. Eilen meille selvisi järkyttävällä tavalla, että verkossa elettävää maailmaa ja siellä omaksuttuja malleja voidaan siirtää myös todellisuuteen.

Verkkoympäristöjen käyttöä ja verkossa käytäviä keskusteluja on vaikeaa täysin valvoa. Asia vaatii laaja-alaista pohdintaa, mutta on selvää ettei yksiselitteisiä ratkaisuja ole nopeasti löydettävissä.

Meidän kaikkien ajatukset ovat nyt Jokelan koulun uhrien perheiden ja ystävien luona, kaikkien koulun oppilaiden ja opettajien luona. He tarvitsevat nyt tukea ja voimia.