Takaisin

Viestintäministeri Suvi Lindén Paras mobiilipalvelu -gaalassa

Viestintäministeri Suvi Lindén Paras mobiilipalvelu -gaalassa

Viestintäministeri Suvi Lindén
PARAS MOBIILIPALVELU 2006 -GAALA
26.4.2007


Hyvä juhlaväki!

Suomalainen tietoyhteiskunta tarvitsee innovatiivisia palveluja ja sisältöjä. Emme tarvitse vain teknologiaa vaan teknologiaa hyväksikäyttäviä sisältöjä. Nyt toista kertaa järjestettävä valtakunnallinen Paras mobiilipalvelu -kilpailu onkin erinomainen tilaisuus aloittaa viestintäministerinä.

Hallitusneuvotteluissa sovittiin viestintä- ja tietoyhteiskuntapolitiikan linjat tuleviksi vuosiksi. Suomessa on jo useamman hallituskauden ajan ollut voimassa linjaus, jonka mukaan viestintäpalveluiden tuottamisesta vastaavat yritykset. Hallinnon tehtävänä puolestaan on huolehtia siitä, että toimintaympäristö on hyvä niin palvelujen tuottajille kuin käyttäjille.

Laajemmin ottaen tietoyhteiskuntapolitiikassa julkinen sektori huolehtii myös koulutuspolitiikasta, jolla edistetään kansalaisten taitoja ja valmiuksia käyttää tietoyhteiskunnan palveluja. Sen lisäksi julkinen sektori on itse merkittävä sähköisten palvelujen käyttäjä ja tarjoaja. Julkisen sektorin rooliin kuuluu myös julkinen tutkimus- ja kehitystoiminta, joka onnistuessaan voi merkittävästi edistää teknologiaa ja palveluita.

Meillä on olemassa edellisen hallituksen tekemä tietoyhteiskuntastrategia, jonka viitoittamalla tiellä jatkamme käytännön toteutukseen. Tavoitteena on luoda Suomesta kansainvälisesti vetovoimainen, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen osaamis- ja palveluyhteiskunta. Teknologia ei kuitenkaan saa olla itseisarvo - se on vain väline. Tarkoituksena on tuottaa kansalaisten ja yritysten käyttöön kattavat ja helppokäyttöiset, sähköiset arjen toimintoja helpottavat julkiset palvelut. Samanaikaisesti on edistettävä kansalaisten ja yritysten luottamusta tietoyhteiskunnan palveluihin toimintavarmuutta ja yrityssalaisuuksien suojaa kehittämällä.

Tämän lisäksi alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistäminen on olennainen osa tietoyhteiskuntapolitiikkaa. Julkisten palveluiden saatavuus ja laadun turvaaminen ei ole etu- vaan perusoikeus. Palvelutuotannossa tuottavuutta voidaan lisätä hyödyntämällä paremmin teknologiaa.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus pyrkii edistämään viestintäalan investointeja ja innovaatioita laatimalla viestintäpoliittisen ohjelman. Suunnitelman mukaan viestinnän infrastruktuuria kehitetään ensisijaisesti kaupallisin ehdoin ja kilpailevilla teknologioilla.

Keskeistä on vastata ajan haasteisiin: viestintäala on teknisesti suurten mullistusten edessä. Tekninen myllerrys tuo mukanaan myös viestintäpolitiikan uudelleen arviointia ja sääntelyä.

Vaikka viestintäalan kilpailukyky on viime vuosina parantunut, liittyy kehitykseen myös epävarmuustekijöitä. Erityisesti kiinteän verkon liikenteestä saatavat tuotot ovat vähentyneet. Samaan aikaan yritykset joutuvat harkitsemaan investointeja seuraavan sukupolven verkkoihin, nopeisiin langattomiin tekniikoihin ja kolmannen sukupolven matkaviestintään. Myös maamme harva asutus ja väestön ikääntyminen ovat viestintäyritysten kilpailukyvyn haasteita.

Haavoittuvaisimpia tietoyhteiskuntaan osallistujia ovat lapset ja nuoret. Tämä asettaa haasteen, miten voimme taata kaikille turvallisen digitaalisen ympäristön. Lasten ja nuorten hyvinvointi onkin hallitusohjelmassa keskeisessä asemassa. Lapset käyttävät yhä enemmän aikaa median parissa. PELA julkaisi tänään kirjan, joka kuvaa lasten hyväksikäyttöä internetissä. Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut aktiivisesti mukana Pelastakaa Lapset ry:n vihjelinjapalvelun perustamisessa ja pyörittämisessä. Vihjelinjapalvelu on tehnyt tärkeää työtä tuodessaan esiin sen, miten haavoittuvainen lapsi on uudessa digitaalisessa maailmassa ja miten vaikeaa asiaan on puuttua.

Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että osallistuminen ja tieto- ja viestintätekniikan harjoittelu alkavat jo peruskoulusta. Tulossa onkin laaja kokeiluhanke, jonka tavoitteena on, että jokaisella peruskoululaisella on keskeisenä oppimisen välineenä tietokone. Tietokone ei kuitenkaan ole itseisarvo vaan nimenomaan vain väline. Tärkeintä ovat oikeanlaiset sisällöt oppimisen kannalta.

Yleisradiopolitiikka, digitaaliseen televisioon siirtyminen sekä televisiotoiminnan kehittäminen ovat varmaan ministerikauteni suurimpia haasteita. Yleisradio Oy:n vuoden 2010 jälkeistä rahoitusta selvittämään asetetaan hallitusohjelman mukaan parlamentaarinen työryhmä. Digitaaliseen televisioon siirrytään maanpäällisessä verkossa 1.9.2007. Koska televisiotoiminnan tulevaisuuden arviointi ei ole aivan yksinkertaista, aion paneutua erityisen syvällisesti alan tulevaisuuden kehityspolkuihin. Televisiotoiminta tulee olemaan vahvasti mukana myös viestintäpolitiikan investointi- ja kilpailukykykeskustelussa. Esimerkiksi toimilupapolitiikka ja vapautuvien analogisten radiotaajuuksien tulevan käytön arviointi ovat työlistalla aivan kärjessä.

Hyvä naiset ja herrat,

Olemme täällä palkitsemassa parasta matkaviestinpalvelua. Matkaviestintä on ollut yksi Suomen tieto- ja viestintäalan lippulaiva. Se on ollut eurooppalainen ja suomalainen menestystarina. Matkaviestinnän rooli tulevaisuudessa tulee vain kasvamaan. Tälle kasvulle on raivattava tilaa tehostamalla radiotaajuuksien käyttöä ja edistämällä uusien jakeluteiden käyttöä sisältöjen tarjonnassa.

Hallituksen onkin syytä edistää kaikkia uusia sisältöjen jakelumuotoja. Yksi näistä on mobiilitelevisio. Yle on ilmoittanut, ettei se aio aloittaa lähetyksiä parhaillaan koekäytössä olevassa mobiilitelevisioverkossa. Ratkaistavia kysymyksiä ovat muun muassa tekijänoikeudet. Hallituksella onkin vahva tahto ratkaista tekijänoikeuskysymykset siten, että sekä tekijöiden että välittäjien vaatimukset tulevat huomioiduksi. Ilman toimivaa lainsäädäntöä sisältöjä on vaikea kehittää.

Tänä iltana palkinnot jaetaan perinteen mukaan vain muutamalle. On kuitenkin selvää, että kaikki täällä tänään mukana olevat ovat yhtä tärkeitä osia siinä kehitystyössä, jolla suomalaista tietoyhteiskuntaa pidetään maailman eturivissä.

Haluankin kiittää kaikkia läsnäolijoita siitä ennakkoluulottomuudesta ja rohkeudesta, jota osoittaen olette uusia palveluita kehittäneet.

Näillä sanoilla haluan toivottaa onnea kaikille täällä tänään mukana oleville. Kilpailu on jännittävä ja lopputulos varmasti yllättää meidät kaikki.