null Viestintäministerin tavoitteena taajuuksien tehokkaampi käyttö

Viestintäministerin tavoitteena taajuuksien tehokkaampi käyttö

Tiedote 21.01.2009 14.31 fi sv en

Viestintäministeri Suvi Lindén peräänkuuluttaa taajuuksien joustavampaa ja tehokkaampaa käyttöä. Taajuuksien paaluttaminen 15 vuodeksi yhdelle toimijalle ja yhteen käyttötarkoitukseen ei hänen mukaansa ole nykypäivää.

Merkittävänä mahdollisuutena tehokkuuteen Lindén näkee taajuuksien jälkimarkkinat, jotka sallittaisiin toimilupien huutokaupan yhteydessä. Huutokauppaa on tarkoitus kokeilla Suomessa yhdellä taajuusalueella ensimmäistä kertaa kuluvan vuoden lopulla.

Lindén puhui aiheesta liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä Viestintäfoorumissa 21. tammikuuta Helsingissä.

Lindénin mukaan uutta olisivat myös tekniikka- ja palveluriippumattomuuden periaatteet, joita pyrittäisiin soveltamaan huutokaupatuilla taajuuksilla niin laajasti kuin mahdollista. Tällöin taajuutta ei sidottaisi vain yhteen käyttötarkoitukseen. Taajuuksien käytön tehokkuutta voitaisiin ohjata myös taajuusmaksuilla.

Lindén on kiinnittänyt huomiota eri toimijoiden nykyisin maksamien taajuusmaksujen epäsuhtaan. Esimerkiksi matkaviestintään ja televisiotoimintaan on osoitettu kutakuinkin yhtä suuret määrät taajuuksia, mutta teleyritysten taajuuksistaan Viestintävirastolle tilittämät summat ovat televisioyrityksiin verrattuna moninkertaiset.

- Tätä epäsuhtaa ei voi perustella millään järkisyyllä, Lindén kritisoi.

- Olen pyytänyt taajuushallinnon neuvottelukuntaa tekemään esityksen siitä, miten taajuusmaksujen määräytymistä voitaisiin muuttaa nykyistä oikeudenmukaisemmaksi.


Huutokauppaa myös
television ohjelmistoluvilla?

Myös television ohjelmistotoimilupapolitiikka kaipaa viestintäministeri Lindénin mukaan ravistelua. Nykyisin televisiotoiminta on edelleen vahvasti sidoksissa maanpäälliseen jakeluun, jota ohjataan toimiluvin. Alalle tulo on vaikeaa samoin kuin sopeutuminen markkinoiden heilahteluihin ja kysynnän vaihteluihin.

- Toimilupapolitiikka kaipaa ennen kaikkea joustavuutta. Kilpailua on edistettävä ja alalle tuloa helpotettava, Lindén korostaa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on parhaillaan käynnissä selvitys huutokauppojen soveltumisesta myös ohjelmistotoimilupien myöntämiseen. Selvitys ei vielä tarkoita, että toimilupia huutokaupattaisiin esimerkiksi vuonna 2016, mutta tätäkään vaihtoehtoa ei pidä sulkea pois, viestintäministeri huomauttaa.

Etenkin maksutelevisioiden ja radioiden ohjaus tiukasti sisältösidonnaisin toimiluvin on osoittautunut vaikeaksi. Toimijat ja ilmeisesti myös katsojat toivovat sisältöpolitiikkaan joustoa ja mahdollisuutta vastata kysynnän muutoksiin ilman valtioneuvoston päätöksiä.

- Joustavampaa toimilupapolitiikkaa voitaisiin kokeilla käytännössä laajemmin vuoden 2011 radioiden toimilupakierroksen yhteydessä, Lindén arvioi.

Asiassa on toinenkin puoli. Toimilupapolitiikan hallitsematon kaupallistaminen saattaa johtaa kotimaisen tuotannon toimintaedellytysten heikkenemiseen, kansainvälisen viihteen huomattavaan lisääntymiseen ja ohjelmistojen keskittymiseen yhä vahvempien käsiin.

- Tästä syystä ainakin ensi vuosikymmenen ajan pitää vielä huolehtia riittävän laajasta vapaasti vastaanotettavasta ohjelmistotarjonnasta sekä tarjota edellytyksiä myös kaupallisesti ei-kiinnostavien ohjelmistojen tarjonnalle.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822