Takaisin

Viestintäpalvelujen esteettömyysstrategia lausuntokierrokselle

Viestintäpalvelujen esteettömyysstrategia lausuntokierrokselle

Tiedote 16.09.2004 15.13 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos viestintäpalvelujen esteettömyysstrategiaksi. Strategiaehdotuksen tavoitteena on lisätä erityisryhmien painoarvoa ja näkyvyyttä viestintäpalvelujen käyttäjinä sekä edistää erityisryhmien omia valmiuksia viestintäpalvelujen käyttäjinä.

Kaikilla kansalaisilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää viestintäpalveluja. Puhelimen, television, radion ja Internetin tulee olla myös iäkkäitten ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa ja käytettävissä. Esimerkiksi hätäpalvelut tulisi olla helposti myös kuulovammaisten saatavilla.

Viestintäpalvelujen esteettömyysstrategiaehdotuksen painopisteinä ovat laajakaistapalvelut, digitaaliset televisio- ja radiopalvelut, esteettömät Internet-sivut, hätäpalvelut, luettelopalvelut ja päätelaitteiden ominaisuudet. Strategiaehdotuksessa on esitetty toimenpideohjelma strategian toteuttamiseksi.

Strategiaehdotus on laadittu osana hallituksen laajakaistastrategian toimenpideohjelmaa. Laajakaistastrategian eräs painopistealue on kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt luonnoksen viestintäpalvelujen esteettömyysstrategiaksi lausuntokierrokselle. Lausuntoja pyydetään lähes 300 taholta, muun muassa ministeriöiltä, vammais- ja vanhusjärjestöiltä, viestintäjärjestöiltä sekä tele- ja tietoliikenneyrityksiltä. Lausuntojen määräaika on 8. lokakuuta.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, puh. (09) 160 28391, 040 500 0871