Takaisin

Viestintävirasto selvitti vapautuneiden taajuuksien käyttöä

Viestintävirasto selvitti vapautuneiden taajuuksien käyttöä

Tiedote 03.04.2008 13.22 fi

Analogiselta televisiolta vapautuneita taajuuksia voitaisiin käyttää uusien televisiokanavien lisäksi langattomiin laajakaistapalveluihin ja teräväpiirtotelevision koelähetyksiin. Näin todetaan liikenne- ja viestintäministeriön Viestintävirastolta saamassa teknisessä selvityksessä.

UHF- ja VHF-taajuuksilla on nykyisin paljon vapaata kapasiteettia. VHF-alueesta suuri osa on kokonaan vapaana. Siellä voitaisiin nopeallakin aikataululla aloittaa esimerkiksi teräväpiirtotelevision koelähetykset, joihin VHF-alue soveltuu hyvin.

UHF-yläkaista matkaviestimille

Ministeriö pyysi selvittämään UHF-alueesta erityisesti niin sanotun yläkaistan (790-862 MHz) sopivuutta matkaviestinkäyttöön. Selvityksen mukaan yläkaistaa on mahdollista käyttää langattomiin laajakaistapalveluihin. Viestintävirasto arvioi, että taajuusalue sopii paremmin mobiilikäyttöön kuin televisiolähetyksiin.

Ainakin alkuvaiheessa yläkaistan käyttöä Suomessa rajoittaisi huomattavasti se, että sama taajuusalue on Venäjällä muussa käytössä. Matkaviestintäverkoissa lähetystehot ja antennikorkeudet ovat kuitenkin pienemmät kuin televisioverkoissa, ja myös rajoitteiden oletetaan ajan mittaan vähenevän ja poistuvan.

Yläkaistan osoittamista mobiilikäyttöön puoltaisi myös kasvava matkaviestintaajuuksien tarve. Myös laajakaistaverkon rakentaminen olisi edullista erityisesti harvaan asutuilla alueilla.

Tilaa uusille televisiokanaville

Jos UHF-yläkaista päätettäisiin ottaa matkaviestintäkäyttöön, jäisi muulle UHF-alueelle (470-790 MHz) Viestintäviraston selvityksen mukaan vielä tilaa yhdelle uudelle valtakunnalliselle televisiokanavanipulle. Lisäksi tilaa olisi alueellisille televisiokanavanipuille, esimerkiksi yhdelle alueelliselle kanavanipulle pääkaupunkiseudulla.

Suomessa siirryttiin maanpäällisissä televisioverkoissa kokonaan digitaalisiin lähetyksiin elokuun lopussa 2007. Digitaalinen lähetystekniikka käyttää taajuuksia huomattavasti analogista tekniikkaa tehokkaammin.

Suomelle on kansainvälisillä sopimuksilla osoitettu taajuudet kaikkiaan yhdeksään digitaaliseen kanavanippuun. Tällä hetkellä käytössä on neljä kanavanippua televisiolähetyksiin ja yksi kanavanippu mobiilitelevisiolähetyksiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää Viestintäviraston selvityksen laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy huhtikuun lopussa.

Lindén: Selvitys myös @450-verkosta

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää selvitystä taajuuksien käyttömahdollisuuksista tervetulleena.

- Analogiselta televisiolta vapautuneet taajuudet ovat ominaisuuksiltaan kaikkein halutuimpia. Kun tiedetään, mikä on mahdollista, on aika päättää mitä taajuuksilla halutaan tehdä. Peräänkuulutan nyt kaikilta osapuolilta avointa ja aktiivista keskustelua, jotta tarvittavat ratkaisut voidaan tehdä viivyttelemättä, Lindén korostaa.

- Toinen ajankohtainen taajuuspoliittinen kysymys, joka ei liity analogiselta televisiolta vapautuneisiin taajuuksiin, koskee @450-laajakaistaverkon lisätaajuuksia. Odotamme Viestintävirastolta selvitystä tästä huhtikuun loppuun mennessä.


Lisätietoja

viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585, 050 344 3400