null Viestintäyhteisöavustuksia nettiturvallisuustyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn

Viestintäyhteisöavustuksia nettiturvallisuustyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn

Tiedote 30.04.2014 09.58 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt 84 000 euroa valtionavustusta viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen. Avustukset on tarkoitettu tietoyhteiskuntahankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palvelujen kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä kansalaisten viestintävalmiuksia. Avustuksia myönnettiin kymmenelle yhteisölle.

Pelastakaa Lapset ry sai 30 000 euroa nettiturvallisuustyöhön ja Hotline-nettivihjepalvelun ylläpitämiseen. Kansan radioliitto ry:lle myönnettiin 11 000 euroa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja erityisryhmien mediakasvatuksen kehittämiseen yhteisömediassa. Mannerheimin lastensuojeluliitto ry sai 10 000 euroa nettiturvallisuustyöhön ja Helpline-toimintaan.

IAB Finland ry:lle osoitettiin 5 000 euroa kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistuksen implementointiin. Kehitysvammaliitto ry / Papunet sai 5 000 euroa verkkopalveluiden saavutettavuuden arviointityökalun jatkokehittämiseen sekä kuntien verkkopalvelujen saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden arviointiin.

Keimolan omakotiyhdistys ry:n alue toimii pilottina sosiaalisen median Born local -alustalla. Sen tarkoituksena on kehittää kansallisesti ja kansainvälisesti monikanavainen, alueellinen viestinnän palvelukokonaisuus. Tähän työhön myönnettiin 5 000 euroa.

Teleforum ry sai 5 000 euroa hankkeeseen, joka kehittää tietoyhteiskunnallista syrjäytymistä ehkäiseviä mobiilipalveluja. Turun lähiradioyhdistys ry:lle myönnettiin 5 000 euroa kaupunginosaradiotoimintaan sekä radiokurssien järjestämiseen eläkeläisille.

Kuurojen liitto ry sai 4 000 euroa viittomakielisen verkkokirjoituskurssin järjestämiseen. Viestintäkasvatuksen seura ry:lle myönnettiin 4 000 euroa viestintäkerhotoiminnan sekä vammaisten lasten ja nuorten leirikoulun kehittämiseen.


Lisätietoja
lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, p. 0295 34 2391